KNAW

Research

Suitable root stocks for biologically grown tomato, cucumber andsweet peppers.

Pagina-navigatie:


Update content


Title Suitable root stocks for biologically grown tomato, cucumber andsweet peppers.
Period 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1330956

Abstract

Description:
In biologically grown tomatoes, sweet peppers and cucumbers many plants are lost because of nematodes (Meloidogyne spp.). Treating the soil and crop rotation are inadequate as yet in bringing down the nematode population to a level which is not harmful to these fruit vegetables.
The current range of varieties of the vegetables is mostly susceptible to nematodes. Some root stocks are less susceptible to nematodes. However, sometimes they become more susceptible to nematodes at high temperatures, have an increase in the nematode population or/and difficulties at the spot where rootstock and graft connect. Therefore biological growers urgently need a suitable rootstock to increase the growing vigour of the crop and to combat plant loss during cultivation.

Research objectives:
To find a rootstock with a complete resistance to Meloidogyne spp at one or more of the most important fruit vegetables. The rootstock has to combine this a high yield and quality.

Results and products:
- Knowledge about rootstocks of tomatoes, cucumbers and sweet peppers regarding the susceptibility for Meloidogyne spp. and the influence of the rootstock on the nematode population.
- One or more rootstocks for biological fruit vegetables with resistance to Meloidogyne spp. This will result in healthy crops with highs yield and will reduce the risks of biologically growing considerably.

Abstract (NL)

Doel:
Bij eìeìn van de belangrijke vruchtgroenten een onderstam vinden die volledig resistent is tegen Meloidogyne spp. en dit combineert met een hoge productie en kwaliteit.

Werkwijze:
- Inventarisatie onderstammen: 01-01-2008 tot 28-02-2008
- Toetsen mate van resistentie tegen Meloidogyne spp., inclusief verwerking en rapportage: 01-03-2008 tot 31-12-2008
- Toetsen verentbaarheid: 01-08-2008 tot 01-11-2008
- Proeven met geënte planten onder praktijkomstandigheden, verwerking van resultaten en rapportage: 01-01-2009 tot 01-12-2009
- Terugkoppelen van resultaten naar biologische telers en anderen: 01-07-2008 tot 31-12-2009

Resultaten:
- Kennis over de verschillende onderstammen van tomaat, komkommer en paprika wat betreft gevoeligheid voor Meloidogyne spp. en de invloed van de onderstam op de aaltjespopulatie.
- Eén of meer paprika, tomaat en komkommeronderstammen die weinig of niet gevoelig is/zijn voor Meloidogyne spp. en waarmee de aaltjespopulatie in de bodem niet of nauwelijks toeneemt. Dit moet resulteren in gezonde vruchtgroentegewassen met een goede productie en kwaliteit waardoor de risico s die kleven aan een biologische teelt van vruchtgroenten sterk worden verkleind.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. J. Janse

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation