KNAW

Research

Organic Dairy Goat production

Pagina-navigatie:


Update content


Title Organic Dairy Goat production
Period 01 / 2005 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1330986

Abstract

Description:
Organic dairy goat production is with 70 of the total 600 goat farms an important sector in the organic movement of The Netherlands. This sector needs to improve its technical results in order to become a sustainable sector with reasonable economic results. Questions of the sector are mostly related to nutrition, animal health and welfare.

Research objectives: T
The long term objective of the project is to strengthen the sector as a whole with a special focus on cost price and milk quality. Specific objectives for 2008:
Cost price reduction

- Improving technical results by optimising animal health through lam rearing and dairy goat nutrition using 100% organic feed

Product quality

- Optimising milk (omega's, CLA, protein and fat content) and cheese quality

Results and products:
Specific for 2008: reports on coccidioses, mineral supply, article in magazine for professional goat farming, yearly Biogeit day for farmers and other professionals in the dairy goat industry.

Abstract (NL)

Doel:
Algemene doelstelling van Biogeit is een versterking van de biologische geitenhouderij door te werken aan kostprijsbeheersing (dit wordt name ingevuld door verbetering van diergezondheid en voeding) en onderscheidendheid (welzijn en productkwaliteit). Doelstellingen van het project in 2007 zijn:

1. Een kostprijsverlaging door een combinatie van lagere voederkosten en betere technische resultaten door een betere diergezondheid
2. Aspecten van en knelpunten ten aanzien van onderscheidenheid in melkkwaliteit en markt zijn benoemd (kwaliteit richting verwerker, spreiding van kwaliteit van leveranciers, knelpunten en vragen van verwerkers), plan van aanpak is ontwikkeld

In 2007 ligt de prioriteit bij kostprijsverlaging. In 2008 kan een verschuiving optreden naar onderscheidendheid afhankelijk van hoe de kostprijs zich heeft ontwikkeld

Werkwijze:
Activiteiten en betrokkenheid sector:

Diergezondheid/voeding
Via de ondersteuning en afstemming met de themagroep weerstand van het bedrijfsnetwerk wordt de sector dicht bij het onderwerp betrokken.
Er zal een proef worden aangelegd waarin op verschillende bedrijven die in de afgelopen 2 jaar problemen hebben gehad met coccidioses al dan niet pre- en/of probiotica aan lammeren worden toegediend. Hierbij wordt gekeken naar de incidentie van coccidioses.
In het eerste kwartaal van 2008 wordt het rapport over mineralenvoorziening en weerstand afgerond

Kostprijs
Via de ondersteuning en afstemming met de themagroep kostprijs van het bedrijfsnetwerk wordt de sector dicht bij het onderwerp betrokken. Via het Productschap Zuivel is geld aangevraagd voor een nieuwe kostprijsberekening over 2007. In vervolg op het arbeidseffcientie onderzoek in 2007 worden de knelpunten in arbeidsefficiƫntie verder op gepakt.

Welzijn
Op het bedrijf van Jan van Tilburg wordt een proef aangelegd met graassystemen en graasbehoefte met 3 koppels: 1) alleen buiten, combinatie buiten en vers gras en combinatie buiten en kuilgras Jan van Tilburg. Melkproductie metingen met doorstroommelkmeter.
Wat betreft lichtvoorziening bij volwassen geiten en in de opfokperiode wordt de bestaande kennis op een rij gezet en uitgewerkt in een rapport.

Productkwaliteit
Er wordt een proef aangelegd over het sturen op gehaltes in de melk door voeding (pens pH) en huisvesting (winter licht; zomer temperatuur en vochtgehalte).
Met de zelfverzuivelaars wordt de kaaskwaliteit opgepakt.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten:

Diergezondheid/voeding (k 50)
- Januari december Ondersteuning themagroep weerstand
- Februari juli Coccidiose proef
- Januari maart Afronding rapport mineralen

Kostprijs (k 30)
- Januari december Ondersteuning themagroep economie
- Januari december Arbeidsefficiƫntie onderzoek

Welzijn (k 40)
- April oktober Begrazingsproef
? - Augustus oktober Lichtvoorziening Productkwaliteit (k 30)
- Maart juli Proef gehalte
- Augustus december Kaaskwaliteit

Resultaten
- April rapport mineralenvoorziening
- Juli notitie lichtvoorziening
- Oktober rapport coccidioses
- Verschijning van rapporten gaat ook gepaard met naar buiten brengen van nieuwsberichten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. N.J.M. van Eekeren

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22300 Animal ethology, animal psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation