KNAW

Research

Developments around meat of non castrated male organic pigs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Developments around meat of non castrated male organic pigs
Period 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1331034

Abstract

Description:
The decision of the Dutch organic pig farmers to use anaesthetics before castration of newborn piglets has also raised the question to explore the possibilities of intact boar meat. Simultaneously other methods of improving the welfare of piglets during castration are investigated together with conventional pig farmers.

Research objectives:
To determine the future developments and to improve the competitiveness of the Dutch organic pig husbandry developments around castration and boar meat in other European countries will be investigated.

Results and products:
Two reports on the European situation and the possibilities on the market of boar meat will be made available for the organic pig farmers union.

Abstract (NL)

Doel:
Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op ontwikkelingen in Europa rond castratie van biggen en op de afzet(on)mogelijkheden van biologisch berenvlees. Op deze wijze kan de sector snel inspelen op veranderingen en is de exportpositie minder kwetsbaar.

Werkwijze:
De activiteiten in 2008 bestaan uit een drietal deelactiviteiten:
1. Europese stand van zaken rond niet castreren van biologische varkens
2. ASG is vertegenwoordigd in het Europese Pigcas project waarin castratie van beren centraal staat. Het netwerk in dit project willen we aanwenden om informatie rond het niet castreren en verdoofd castreren in de biologische varkenshouderij te verzamelen en te rapporteren.
3. Afzet(on)mogelijkheden van biologisch berenvlees in Europa. Samen met DGW zal de marktsituatie in de belangrijkste exportlanden onderzocht worden. De uitvoering van deze deelactiviteit moet nog nader uitgewerkt worden. Het LEI zal naar verwachting de belangrijkste uitvoerder van dit onderdeel zijn.
4. Er is ook verzocht om een voorstel voor een onderzoek in 2009 naar de technische resultaten en vleeskwaliteit van biologische borgen en beren. Voor deze deelactiviteit zal de PWG een go/nogo beslissing moeten nemen in de zomer van 2008 op basis van de resultaten in de deelactiviteiten 1 en 2.
De kosten van deelactiviteit 1, 2 en 3 bedragen naar verwachting 10 k , 15 k en p.m.
Voor activiteit 3 zal de PWG een go/nogo beslissing moeten nemen in de zomer van 2008 op basis van de resultaten in de deelactiviteiten 1 en 2. Deze zal vervolgens in 2009 uitgevoerd kunnen worden.

Resultaten:
De resultaten van de deelactiveiten worden in afzonderlijke rapporten vastgelegd en aan de VBV en DGW ter beschikking gesteld.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. H.M. Vermeer

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22600 Zoology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation