KNAW

Research

Monitoring and registration of antibiotic consumption in animals

Pagina-navigatie:


Update content


Title Monitoring and registration of antibiotic consumption in animals
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1331074

Abstract

Description:
The main research question is to obtain detailed knowledge on usage of antibiotics in animals.
The reason for this question is that a link exists between the consumption of antibiotics in food producing animals and the continuously increasing resistance in bacteria from these animals.

Topics of interest are:
- To differentiate between the usage in the major food producing animal species and between relevant parts of specific animal husbandry sectors, eg. piglets versus slaughter pigs, veal calves versus dairy cattle, etc.
- To differentiate between different antibiotic class="content">The objective of this project is to explore the possibilities to obtain detail antibiotic consumption data by performing a desk top study aimed at:

0 Existing international guidelines for consumption surveillance (eg. OIE, WHO) including the units of measurement
0 Existing consumption surveillance systems in the Netherlands and in selected EU countries
0 Possible data sources for consumption surveillance in the Netherlands
0 Monitoring based on a sample versus coverage of the entire population
0 The possibilities of an electronic database

Results and products:
The results of this project will be:

1. A report consisting of a scientific analysis of consumption surveillance options in the Netherlands
2. An advise for an optimum surveillance system in the Netherlands
3. A scientific publication on the analysis and advise.

Abstract (NL)

Doel:
Inzicht krijgen in het werkelijke gebruik van antibiotica door het uitvoeren van een desktopstudie naar:

- Bestaande Internationale richtlijnen voor gebruikssurveillance (OIE, WHO) inclusief de gebruikte meeteenheden (bv kg, dagdoseringen etc.)
- Bestaande gebruikssurveillance systemen in Nederland en het buitenland
- Mogelijke bronnen voor gebruikssurveillance in Nederland (bv bedrijfsboekhouding, logboeken, recepten, boekhouding dierenartsenpraktijken)
- Monitoring op basis van een steekproef versus volledige dekking
- De mogelijkheden voor gebruik van een elektronisch opslagsysteem

Werkwijze:
Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen ASG-CVI, LEI en Rikilt. Er wordt een onderzoeker schaal 10/11 van het CVI in deeltijd belast met deze taak en vanuit zowel het LEI als het Rikilt wordt ondersteuning gegeven bij de uitvoering. De participatie van het CVI en het LEI heeft betrekking tot opgedane ervaring met gebruikssurveillance in NL. De participatie van het Rikilt heeft betrekking op de bestaande expertise op het gebied van elektronische databases.Daarnaast wordt er een klankbordgroep geformeerd voor bespreking van de aanpak en resultaten.

De dagelijkse begeleiding van de onderzoeker gebeurt onder verantwoording van Prof. Dr. Dik Mevius (CVI) in samenwerking met Ing. Nico Bondt (LEI) en dr. ir. Piet Sterrenburg (RIKILT). De klankbordgroep bestaat uit deze drie personen aangevuld met de apotheker van de Faculteit Diergeneeskunde, Prof. Dr. H. Vaarkamp, drs. H. de Groot (KNMvD), drs. F. Schutte (FIDIN), AID-medewerker.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. M.G.J. Blankvoort-Koene
Researcher Ing. N. Bondt
Project leader Prof.dr. D.J. Mevius

Classification

D18220 Animal husbandry
D22100 Microbiology
D22600 Zoology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation