KNAW

Research

V-tec/S/tec

Pagina-navigatie:


Update content


Title V-tec/S/tec
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1331088

Abstract

Description:
Verotoxin or Shiga toxin producing E. coli (VTEC/STEC) are emerging zoonotic agents. Until now outbreaks in The Netherlands have been scarce, despite the occurrence of VTEC/STEC in the food chain. Recent outbreaks abroad show that VTEC/STEC are a genuine danger, and the awareness is increasing that research on VTEC/STEC is vital for maintaining and increasing the current high standards of public health.

Research objectives:
Over the past years several reports on different aspects of VTEC/STEC in The Netherlands have been published. The aim of this project is to collate these data, thereby generating an overview of the state of affairs concerning VTEC/STEC in The Netherlands, and to compare these facts with those of other countries.

Results and products:
The results will be presented in a report. Secondly, a workshop will be organised were scientists and policy makers will get the opportunity to discuss the risks relating to VTEC/STEC and to decide on which instruments will be required to reduce these risks.

Abstract (NL)

Doel:
Het verkrijgen van inzicht in de risico s voor de volksgezondheid als gevolg van het vóórkomen van VTEC/STEC in de verschillende voedselproductie ketens en het milieu.

Werkwijze:

- Uitvoeren van een korte desktop studie uit waarin het bestaande Nederlandse onderzoek naar VTEC/STEC wordt samengevoegd en gerecapituleerd, en in een internationale context worden geplaatst
- Organiseren van een workshop over VTEC/STEC waarin beleidsmakers en onderzoekers tot een uitspraak kunnen komen over de risico s van VTEC/STEC in Nederland en welk beleid gewenst is.

Sinds 2000 zijn er verschillende rapporten en publicaties verschenen over VTEC/STEC vanuit diverse Nederlandse onderzoeksinstituten en instellingen, zoals WUR, GD, RIVM en VWA. De publicaties en rapporten gaan onder meer over risicobeoordeling en -beheersing in de vleesketen, economie van interventies in de vleesketen, diagnostiek en detectie, inventarisatie en bepaling van risicofactoren in de rundveehouderij, infectieproeven, onderzoek naar persistentie van VTECs bij runderen, bedrijfsmonitoring, prevalentie-studies bij verschillende diersoorten, landelijke surveillance in de vleeskalversector, rapportage en tracering van humane uitbraken.

Fase 1: Middels een overzicht van zowel de Nederlandse (rapporten en wetenschappelijke publicaties) als de internationale literatuur zal een verband gelegd worden tussen de VTEC/STEC gerelateerde risico s op infecties voor de mens in Nederland en de locatie van de gevaren in risicodragende ketens. Dit geldt voor zowel VTEC serotype O157 als ook voor andere (non-O157) serotypes.

Fase 2: De inventarisatie zal bediscussieerd worden tijdens een workshop met alle betrokken instituten, instellingen en de doelgroep. Deze workshop zal leiden tot een uitspraak over huidige risico s en advies over mogelijke interventies in de betrokken ketens.

Gedurende de eerste 6 maanden van 2008 (fase 1) zal een verband tussen bestaand Nederlands onderzoek en de internationale literatuur gelegd worden. De uitkomst zal aan de betrokken instituten en instellingen en doelgroep voorgelegd worden. Vervolgens zal in het najaar van 2008 (fase 2) een workshop georganiseerd worden waaraan alle betrokken Nederlandse instituten en instellingen en doelgroep deelnemen als wel een aantal genodigde internationale experts op het gebied van de risicobeheersing van VTEC/STEC. De resultaten van het literatuuronderzoek, de opzet en resultaten van de workshop zullen in een rapport worden vastgelegd. Dit rapport wordt in december 2008 opgeleverd.

Resultaten:
Rapportage over resultaten van bestaand Nederlands onderzoek naar de risico s van VTEC/STEC, de uitkomsten van de workshop en een link met internationaal onderzoek, als wel stellingname ten aanzien van de huidige volksgezondheidsrisico s door VTEC/STEC en concrete aanbevelingen betreffende mogelijke interventies.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. F.J. van der Wal
Project leader Dr. E. Franz

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22100 Microbiology
D23110 Infections, parasitology, virology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation