KNAW

Onderzoek

Meting van gehaltes (uitgekruist) genetisch gemodificeerd DNA in maïs

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Meting van gehaltes (uitgekruist) genetisch gemodificeerd DNA in maïs
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331118

Samenvatting

Doel:
Het genereren van kwantitatieve gegevens over te meten vermenging van gg en niet-gg DNA op het niveau van de maïs-plant met daarbovenop het effect van inkuilen (silage) en het effect van vergisten (biogas + digestaat) op de kwantitatieve gg-bepalingen.

Werkwijze:
Voor het beoogde onderzoek zijn op twee locaties op drie tijdstippen in de praktijktoets 2007 verschillende typen gg en niet-gg maïs geoogst. Het gaat hierbij om de korrel- en spilfracties van kolven en vegetatieve delen van maïs. Van al het niet-generatieve materiaal is een transgene en een niet-transgene variant beschikbaar, terwijl er drie typen korrelmateriaal zijn gemaakt: gg- en niet-gg korrels. en korrels van niet-gg planten bestoven door een gg-bestuiver. Dit materiaal wordt gebruikt voor het samenstellen van verschillende mengsels van korrel/spil/stro (simulaties van snijmaïs en corn-cob mix). De mengsels worden gebruikt voor DNA-bepalingen om ondermeer de invloed van oogsttijd en productsamenstelling op de GM gehalte van het product vast te stellen.

Een apart onderzoek betreft een studie van de invloed van de duur van de inkuilperiode op het GM-gehalte van silages. Voor dit doel zijn op twee tijdstippen mini-silo s met transgene en niet-transgene maïssilages gemaakt. Periodiek wordt het inkuilproces van de silages beëindigd, waarna het GM-gehalte van de betreffende silages wordt bepaald.

Op een min of meer vergelijkbare wijze wordt in een laboratoriumopstelling biogas geproduceerd van gg-maïs, waarbij periodiek wordt gekeken naar het gg-gehalte in het digestaat, een product van maïs geschikt voor bemesting. De voorgestelde route lijkt technisch uitvoerbaar, maar met name de vraag hoe en of DNA uit digestaat kan worden verkregen moet al doende worden opgelost.

Resultaten:
Onderzoeksrapport.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The current assessment method of the GM content in maize is based on grains, whereas the majority of maize is grown in the Netherlands for forage and more and more for bio-energy. Therefore practice and policy makers may need additional tools to monitor the efficacy of coexistence measures to regulate cultivation of maize for the production of (silage) roughages and biogas.

Research objectives:
The collection of quantitative data relevant to the assessment of gm DNA in various non-grain types of maize crops (freshly chopped products, silages, corn-cob mix and digestate) due to unwanted pollination by a transgenic crop. The influence of factors such as product composition, duration of ensiling and digestion on GM content of the products under study will be determined. The ultimate aim is to develop tools to enabling monitoring of the coexistence measures

The gm crop variety is DKC3421YG with event MON-810. The non-gm conventional receptor crop variety is DKC3420. The gm content in the maize is determined with a standard quantitative DNA test (Taqman real-time PCR). Samples of kernels, cobs and other vegetative parts have been collected and dried in fall 2007. They will be ground, mixed in various amounts, and GM content will be determined. Sample heterogeneity of the non-grain fractions of the crop is probably the major problem to get good and representative whole-crop samples, both now and also if this method would be used in monitoring.

Therefore, various mixing and grinding methods will be compared, and multiple samples will be taken to assess the influence of heterogeneity. At two time points mini-silos with silages of GM and non-GM maize have been prepared to study the time course of DNA degeneration during ensiling. A similar study is envisaged to study the presence of transgenic DNA in digestate of biogas production from dried forage maize.

Results and products:
a research report with conclusions and recommendations to the Ministry of Agriculture, Nature management and Food Quality and the Coexistence Primary Sector Committee

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. O. Dolstra

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D21400 Genetica
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie