KNAW

Research

Virus transfer by aphids, bulbs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Virus transfer by aphids, bulbs
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1331119

Abstract

Description:
The possible causes for the growing number of problems with viruses non-persistently transmitted by aphids are not clear. Have virus and/or vector populations changed? What influence do crops and alternative host plants have on vector populations and virus transmission?

Research objectives:
This project will focus on important viruses in Tulips and Lilies. Studies will focus on determining the effect of relative efficiency of the different aphid vector species on virus transmission, the virus populations present and the effects of host plants and alternative host plants, on the epidemiology of these viruses. Results and products:

Abstract (NL)

Doel:
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan tulp en lelie:

- Nagaan in hoeverre weersomstandigheden van invloed zijn op de verspreiding van virus door bladluizen (meerjarige analyses
- Analyse (meerjarig) van gevangen bladluizen op soortniveau.
- Analyse op virus in bladluizen die tulp of lelie gekoloniseerd hebben (steekproefsgewijs)
- Onderzoek naar de potentiƫle rol van specifieke plantcombinaties rond
- percelen enerzijds als afscherming tegen aanvliegende bladluizen, anderzijds als locatie voor opbouw van populaties natuurlijke vijanden van bladluizen
- Bepalen of bladluizen van buiten de teeltpercelen van tulp en lelie van invloed
- zijn op de virusverspreiding in het bolgewas.

Bij een onderbouwde advisering kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden teruggebracht

Werkwijze:
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan tulp en lelie:

- Vangen en determineren van bladluizen vroeg en laat in het seizoen (tulp, in Zeeland), alleen laat in het seizoen bij lelie (Drenthe) (aanvulling van gegevens van voorgaande jaren). Analyse van tijdverschil en samenstelling van eerste luizenvluchten Zeeland versus Lisse.
- Bladluizen verzamelen en determineren uit singels en hagen rond tulpenpercelen of leliepercelen (beperkt) en vaststellen of deze bladluizen virus bij zich hebben en welk virus.
- Het gebruik van specifieke plantcombinaties rondom tulpenpercelen aanplanten ter bescherming van virusoverdracht door aanvliegende luizen (preventieve beheersingsmaatregelen) Gezien de complexiteit zal dit onderdeel meerjarige inspanningen vergen
- Communicatie met zusterproject van PRI en publicatie

Resultaten:
- Nagaan in hoeverre weersomstandigheden van invloed zijn op de verspreiding van virus door bladluizen (meerjarige analyses). Tot op heden nog geen significante verschillen. In relatie hiermee zou het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen teruggedrongen kunnen worden door een onderbouwde advisering namelijk niet vroeg spuiten.
- Bepalen van de mogelijkheden om specifieke plantcombinaties rond teeltpercelen aan te planten ter afscherming van aanvliegende bladluizen (herhaling van lopend onderzoek, andere plantcombinaties).
- Het vaststellen of bladluizen van buiten de teeltpercelen (tulp en lelie van invloed zijn op de virusverspreiding en hun gevoeligheid voor veel gebruikte insecticiden.

Plannen en beoogde resultaten kunnen nog worden bijgesteld (resultaten lopen onderzoek, overleg PD (als gedelegeerd opdrachtgever) en de klankbordgroep).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. M.J.D. de Kock

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation