KNAW

Research

Development and validation of methods/instruments for the estimation of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development and validation of methods/instruments for the estimation of spray drift deposition on surface water for the Dutch and EU authorization of pesticides
Period 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1331136

Abstract

Research objectives:
The Ministry of LNV has indicated that risk assessment methodologies have to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal; risk to aquatic organisms. A major input route for the risk to aquatic organisms is spray drift. Differences in spray drift data and its risk to surface water do occur between countries. Available spray drift measurements from the Netherlands, Germany, Belgium, United Kingdom, Sweden and Denmark are collected and analysed to identify the main causes of differences between them and to harmonise information on drift deposition.

Abstract (NL)

Doel:
Analyseren van de oorzaken van verschillen in spuitdriftgegevens afkomstig uit onderzoek in Nederland (IMAG/PRI) en Duitsland (BBA) gecombineerd met gegevens uit onderzoeken in DE-UK-BE-SE om te komen tot een harmonisatie van driftgegevens.

Werkwijze:
Verschillende partijen verantwoordelijk voor driftonderzoek in Nederland, Duitsland, Belgiƫ, Denemarken (en evt. Canada en USA) worden bijeengebracht voor uitwisseling van data (en uniformiteit onderzoek). Verschillende partijen participeren al in de ISO driftwerkgroep TC23/SC6 Crop Protection Technology (o.a. BBA en ECPA).
Beschikbare data worden samengevoegd en op een eenduidige wijze geanalyseerd. De te gebruiken analyse methodiek voor driftgetallen en driftreductie in de database wordt beschreven. Hierbij wordt zo veel mogelijk de huidige NL methodiek toegepast. In aansluiting met ISO standaardisatie overleg over het meten van drift en het class="content">
Verschillen in driftdepositie op vergelijkbare afstanden, onder vergelijkbare omstandigheden en van vergelijkbare technieken worden gepresenteerd en aangegeven wordt wat de mogelijke bron van verschillen in uitkomsten kan zijn. Driftreducerende technieken die in de verschillende landen gemeten zijn worden vergeleken op basis van gelijke klassenindeling van driftreductie. In 2007 is de opgezette database met driftgetallen geactualiseerd met nieuw beschikbare meetgegevens van spuitdrift uit Nederland en de genoemde landen. Een start is gemaakt met de uitwisseling van data over de drift bij referentiebespuitingen.
In 2008 wordt de vergelijking tussen de referentie driftcijfers geanalyseerd en gerapporteerd en de uitwisselbaarheid van effecten van driftreducerende technieken verder onderzocht.

Resultaten:
- Rapport drift bij referentiebespuitingen in EU, gebaseerd op beschikbare EU-database.
- Eerste analyse van uitwisselbaarheid van driftreducerende maatregelen in de uitgebreide internationale database met driftcijfers.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.F.M. Huijsmans

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation