KNAW

Onderzoek

Bouwstenen driftdepositie ikv NL en EU toelating

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bouwstenen driftdepositie ikv NL en EU toelating
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331136

Samenvatting

Doel:
Analyseren van de oorzaken van verschillen in spuitdriftgegevens afkomstig uit onderzoek in Nederland (IMAG/PRI) en Duitsland (BBA) gecombineerd met gegevens uit onderzoeken in DE-UK-BE-SE om te komen tot een harmonisatie van driftgegevens.

Werkwijze:
Verschillende partijen verantwoordelijk voor driftonderzoek in Nederland, Duitsland, Belgiƫ, Denemarken (en evt. Canada en USA) worden bijeengebracht voor uitwisseling van data (en uniformiteit onderzoek). Verschillende partijen participeren al in de ISO driftwerkgroep TC23/SC6 Crop Protection Technology (o.a. BBA en ECPA).
Beschikbare data worden samengevoegd en op een eenduidige wijze geanalyseerd. De te gebruiken analyse methodiek voor driftgetallen en driftreductie in de database wordt beschreven. Hierbij wordt zo veel mogelijk de huidige NL methodiek toegepast. In aansluiting met ISO standaardisatie overleg over het meten van drift en het class="content">
Verschillen in driftdepositie op vergelijkbare afstanden, onder vergelijkbare omstandigheden en van vergelijkbare technieken worden gepresenteerd en aangegeven wordt wat de mogelijke bron van verschillen in uitkomsten kan zijn. Driftreducerende technieken die in de verschillende landen gemeten zijn worden vergeleken op basis van gelijke klassenindeling van driftreductie. In 2007 is de opgezette database met driftgetallen geactualiseerd met nieuw beschikbare meetgegevens van spuitdrift uit Nederland en de genoemde landen. Een start is gemaakt met de uitwisseling van data over de drift bij referentiebespuitingen.
In 2008 wordt de vergelijking tussen de referentie driftcijfers geanalyseerd en gerapporteerd en de uitwisselbaarheid van effecten van driftreducerende technieken verder onderzocht.

Resultaten:
- Rapport drift bij referentiebespuitingen in EU, gebaseerd op beschikbare EU-database.
- Eerste analyse van uitwisselbaarheid van driftreducerende maatregelen in de uitgebreide internationale database met driftcijfers.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research objectives:
The Ministry of LNV has indicated that risk assessment methodologies have to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal; risk to aquatic organisms. A major input route for the risk to aquatic organisms is spray drift. Differences in spray drift data and its risk to surface water do occur between countries. Available spray drift measurements from the Netherlands, Germany, Belgium, United Kingdom, Sweden and Denmark are collected and analysed to identify the main causes of differences between them and to harmonise information on drift deposition.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.F.M. Huijsmans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie