KNAW

Research

Underground - over ground level interactions

Pagina-navigatie:


Update content


Title Underground - over ground level interactions
Period 01 / 2008 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1331145

Abstract

Research objectives:
To get insight in the effects of soil disturbance on the control of herbivore thrips by predacious mites. We focus on the moment of weeding and tarring.and the effect on predation of onion thrips on leek.

Results and products:
2008:

- Short overview of the literature found (and communication to the SPADE project)
- A method for quantification of the relation between predacious mites and herbivore onion thrips.

Abstract (NL)

Doel:
Inzicht krijgen effecten van bodembewerking op de bovengrondse plaagwerendheid. Centraal hierin staat of het tijdstip (vorige herfst, vroege voorjaar) en vorm van bodembewerking (wieden, aanaarden) een effect heeft op de predatie van trips in prei.

Werkwijze:
Om deze complexe vraag te kunnen beantwoorden bouwen we voort op werk uit het vorige programma en zijn de volgende activiteiten noodzakelijk:

- Literatuurstudie: In het eerste jaar zal er zal een literatuurstudie gedaan worden naar de interacties ondergrond/bovengrond (trips/roofmijt/bedrijfsmaatregelen zoals bodembewerking, voorkeurperiode van bodemwerking, invloed omgeving op roofmijten, mechanismen mengteelt klaver/prei /plaagonderdrukking door roofmijten).
- Methodiekontwikkeling meting invloed van ondergrondse roofmijten populatie op bovengrondse plaag trips in prei (1e jaar), een experiment aangelegd op zand in Wageningen (2e jaar). Vaststellen van effect bodembewerking op plaagonderdrukking via roofmijten op veldniveau. Vaststellen quantitatieve relatie bodemroofmijten/ bodembewerking/dichtheden plaag moment van bodembewerking (1e en 2e jaar) en perspectief tot testen in De Hoeksche Waard (3e en 4e jaar) omdat daar de afgelopen jaren ook een preiperceel lag. Bij afwezigheid van prei binnen FAB zal gekozen worden voor een aantal bedrijven op het Zuidelijk zandgebied waar ook veel gegevens over beschikbaar zijn.

Resultaten:
De resultaten uit de bovenstaande onderzoekslijnen zal leiden tot inzicht in de mogelijkheid van voorkeurperiodes van de bodembewerking (vorige herfst, vroege voorjaar, effecten van wieden, aanaarden). En de effecten van meststoffen op het optreden van bodemroofmijten.

Concrete producten 2008:

- Kort rapport van literatuurstudie met belangrijkste bevindingen, communicatie naar SPADE
- Methodiek + keuzes voor uitvoeren veldproef 2009.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. B. Vosman
Project leader Dr.ir. E. den Belder

Related research (upper level)

Classification

D15100 Geochemistry, geophysics
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation