KNAW

Research

SynBioSys Rooibos - an information system on the geographic distribution,...

Pagina-navigatie:


Update content


Title SynBioSys Rooibos - an information system on the geographic distribution, ecological position and sustainable harvesting of Wild rooibos, within the context of the conservation of the Fynbos ecosystems in South Africa
Period 01 / 2008 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1331147

Abstract

Description:
Insight in the diversity and distribution of the Fynbos ecosystems in South Africa, with emphasis on the geographic distribution, ecological position and sustainable harvesting of Wild Rooibos.

Research objectives:
To enlarge the insight in the diversity and distribution of the Fynbos ecosystems in South Africa, the information system 'SynBioSys Rooibos' will be developed. The emphasis will be on the geographic distribution, ecological position and sustainable harvesting of Wild Rooibos. Wild rooibos (Aspalathus linearis), an ericoid shrub of the Fabaceae family which is restricted to the Fynbos ecosystems in the western mountain ridges of the Cape Floristic Region, is well known as a source for south-african herbal tea. Initiated by the Dutch embassy in Pretoria the multidisciplinary project is focussing on the sustainable harvesting and production of Wild Rooibos in relation to the conservation of the Fynbos ecosystems. Apart from the information system, the project also wants to enhance the knowledge on the ecology of Aspalathus linearis.
To develop the system all available data on the ecology, geography and sustainable use of Wild Rooibos (Aspalathus linearis) will be collated at three different levels: species, vegetation, landscape. The activities within the project include the organisation of workshops, meetings with stakeholders and partners, carrying out of field work,excursions, and ecological experiments, and software development and testing.

Results and products:
The project aims in the first place at knowledge development. It will resulta in a series of papers and (its main goal) the development of the information system SynBioSys Rooibos. On the base of annual reports, a comprehensive report will be compiled in 2010 including policy advise and suggestions for the housing and maintenance of the information system. Furthermore, in 2010, a symposium will be organised to present the final results of the project and to discuss them with researchers, policy makers, and other stakeholders.

Abstract (NL)

Doel:
Om meer inzicht te verkrijgen in de diversiteit en verspreiding van de Fynbos-ecosystemen in Zuid-Afrika wordt het informatiesysteem SynbIoSys Rooibos ontwikkeld. De nadruk ligt hierbij op de geografische verspreiding, ecologische positie en duurzame oogst van Wilde rooibos (Aspalathus linearis). Wilde rooibos is een bremachtige struik uit de vlinderbloemenfamilie, die uitsluitend voorkomt in de Fynbos ecosystemen van de westelijke bergketens in het Florarijk Capensis. De plant is bekend als een bron voor traditionele Zuid-Afrikaanse kruidenthee.
Op initiatief van de Nederlandse ambassade in Pretoria richt het multidisciplinaire project zich op het duurzaam oogsten en produceren van Wilde Rooibos, in relatie tot de bescherming van het Fynbos-ecosysteem. Naast de ontwikkeling van het informatiesysteem wil het project bijdragen aan de vergroting van de kennis over de ecologie van Aspalathus linearis.

Werkwijze:
Bij de ontwikkeling van het informatiesysteem zullen alle beschikbare gegevens over de ecologie, verspreiding en duurzame oogst van Wilde Rooibos (Aspalathus linearis) bijeen worden gebracht op drie verschillende niveaus, te weten soort, vegetatie en landschap. De beoogde activiteiten binnen het project betreffen het organiseren van workshops, ontmoetingen met belanghebbenden en partners, het uitvoeren van veldwerk, excursies en ecologische experimenten en het ontwikkelen en testen van software.

Resultaten:
Het project richt zich op de eerste plaats op kennisontwikkeling en zal als zodanig resulteren in een reeks artikelen en (las hoofddoel) de ontwikkeling van een informatiesysteem SynBioSys Rooibos. Op basis van jaarrapporten zal in 2010 een omvattend eindrapport worden samengesteld met adviezen, inclusief het huisvesten en odnerhouden van het informatiesysteem. Ook zal aan het eind van het project een symposium worden georganiseerd waarbij alle resultaten worden gepresenteerd ten overstaande van onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology
E13000 Development studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation