KNAW

Onderzoek

Leren met Toekomst

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Leren met Toekomst
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331157

Samenvatting

Doel:
De doelstelling van het onderzoek richt zich op het versterken van de samenwerking en de kenniscirculatie tussen onderzoek en onderwijs waardoor beiden elkaar structureel versterken in hun inspanningen voor een krachtige en duurzame agrarische sector. Specifiek gaat aandacht uit naar de rol van praktijkleerbedrijven in het groene onderwijs

Werkwijze:
In het cluster Kennis zijn in 2007 onder de paraplu van het project Leren met toekomst drie projecten gestart:

- Leren met Toekomst Plant
- Leren met Toekomst Dier
- Bedrijf als schakelplaats in de groene kennisketen

In 2008 wordt hieraan een vervolg gegeven. De samenwerkingsvormen als concept hebben in 2007 goed vorm gekregen. In 2008 wordt getoetst of dit concept ook voor andere projecten werkzaam is dan wel of nog aanvullende concepten nodig zijn. De projecten dienen als pilot voor het cluster kennis waarmee met dat cluster nauwe samenwerking is opgezet. Voorts wordt gezocht naar afstemming met de relevante GKC programma s.

In dit project werken ondernemers en studenten samen, onder andere met het opstellen van bedrijfsplannen. Dit leidt tot kennisvragen voor het onderzoek. Met deze praktijknetwerken wordt aan het onderwijs ruimte geboden voor het stellen van kennisvragen.

Resultaten:
Versterkt agrarisch kennissysteem met actueel inspirerend onderwijs en sterke samenwerking tussen onderzoek en onderwijs.

- Beschreven nieuwe inspirerende samenwerkingsconcepten en ervaring
- Studenten en leerlingen werken mee aan onderzoeksprojecten en ontwikkelen zo hun competenties
- Versterkte netwerken en contacten tussen docenten en onderzoekers
- Verbeterde randvoorwaarden voor samenwerking tussen onderzoek en onderwijs
- Een getoetst concept gericht op een groep ondernemers die specifiek is toegerust om als voorbeeld preferent leerbedrijf voor onderwijs te functioneren.
- Betere afstemming tussen cluster VPT en relevante GKC programma.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
In the project Learning with Future from the cluster BO-09: knowledge cooperation between research, education and farmers is stimulated.
Exchange of knowledge between research, farmers and agricultural education is of significance importance for the future. With the implementation of competence oriented education, agricultural education is looking for authentic learning environment for the development of future oriented competences. A more structural collaboration between research, farmers and education in future is needed.

Well trained and skilled farmers are expected to play an education role in the near future, to train students in developing the necessary competences.

Research objectives:
The aim of this project is to stimulate the cooperation between the networks of farmers, research and education. The aims of the project are:

1. To link the network of farmers, researchers and education. This in order to develop a learning area for the needed competences of students.
2. Circulation of knowledge between research and education. This in order to achieve that the experience from practice becomes available for education.
3. Experience for future profession. The experience from the farms in the networks becomes available for students for their future professions.
4. Achieve a structural cooperation between research and education.
5. Test of the concept in which well trained and skilled farmers play an education role in the near future, to train students in developing the necessary competences.

This part of the project in the cluster preservation, production and transition is focussed on the questions from education.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. G.F.V. van der Peet

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D42200 Bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie