KNAW

Onderzoek

Duurzaamheidsvragen biobased economy

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Duurzaamheidsvragen biobased economy
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331187

Samenvatting

Doel:
Inzicht krijgen in de duurzaamheid van verschillende potentiële of bestaande biobased producten.

Werkwijze:
Het project kent drie sporen die naast elkaar lopen:

1. Er zal worden bijgedragen aan een update van LCA analyse van bioplastics in samenwerking met LCA experts van de Universiteit Utrecht, hierbij zal onder andere de WUR kennis over de technologische vooruitgang in de productieprocessen worden ingebracht.
2. Uit het landbouwmarkten project 2007 (inventarisatie chemie), zal een aantal voor Nederland kansrijke ketens en producten komen. Voor deze ketens en/of producten zal de bestaande kennis over de duurzaamheid worden geïnventariseerd en gebundeld. Kennislacunes zullen worden benoemd en afhankelijk van de omvang geheel of gedeeltelijk worden ingevuld in overleg met de opdrachtgever.
3. Binnen verschillende kennisvelden (energie, chemie, landbouw) wordt niet helemaal dezelfde aanpak gebruikt om duurzaamheid te bepalen. Het verschil zit bijvoorbeeld in de criteria die worden meegenomen bij het bepalen van de duurzaamheid. Daarom zal een overzicht worden gemaakt waarin de verschillende methodes naast elkaar worden gezet, van waaruit een voorstel wordt ontwikkeld hoe deze gebieden op elkaar aan te sluiten. Van uit dit spoor zal ook een bijdrage worden geleverd aan het beleidstraject duurzame biomassa, en link worden gemaakt naar opvolging van de Cramer criteria.

Resultaten:
- 2 rapporten en nader te bepalen aantal a4 tjes waarin de resultaten en de methodes compact worden gepresenteerd.
- Een workshop met betrokken beleidsmedewerkers.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research objectives:
Within this project three activities will take place:

1.     an update of an LCA analysis on bioplastics will be made
2.    the sustainabilitu of the most promising chains and products that follow from the present project on agricultural market (BO-03-07-02) will be evaluated on their sustainabilituy on the basis of known data.
3.     a brief inventory of the different approaches towards sustainability in the different fields (agri/chemistry/energy) will be made, focusing also on other aspects than energy and CO2 balance.

Results and products:
2 reports
1 workshop

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. H.L. Bos

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie