KNAW

Research

KB-03-005: Centre for Economic Information sevices

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-03-005: Centre for Economic Information sevices
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1331200

Abstract (NL)

In het Centrum voor Economische Informatievoorziening worden gegevens verzameld en ontsloten over de agrosector en het landelijk gebied (zie www.kennisonline.wur.nl/WOT/WOT-06/375/beschrijving.htm en www.cei.wur.nl ). Onderzoek naar verbeterde dataverzameling of ontsluiting staan centraal in dit KB thema. Hierbij kan het gaan om nieuwe methoden van verzameling/ontsluiting maar bijvoorbeeld ook om onderzoek naar nieuwe thema's waarover in de toekomst data verzameld zou kunnen gaan worden. Elk jaar wordt een thema gekozen dat centraal staat bij de selectie van Kennisbasisprojecten. Het jaar 2008 is door het CEI uitgeroepen als het jaar van het 'Hergebruik van data'. Het thema houdt verband met het thema van 2007 'integratie' maar heeft een iets andere focus. Technologische ontwikkelingen zoals elektronische identificatie (RFID), internet en toenemend PC en internet gebruik zorgen ervoor dat er steeds meer data in elektronische vorm wordt opgeslagen en uitgewisseld. De uitwisseling van data en koppeling van databases gaat echter niet vanzelf. Voorwaarde voor hergebruik is dat definities van begrippen helder zijn en de definities aansluiten op de behoeften van de (her)gebruiker. Hierbij is het van belang data interpretatievrij en op een laag aggregatie niveau vast te leggen. Dit zijn twee uitgangspunten die centraal stonden in de herziening van het Bedrijven-Informatienet in het project Boekhouding 2000 waarbij al rekening is gehouden met dergelijke ontwikkelingen. Dit maakt het Informatienet geschikt om te profiteren van bovenstaande ontwikkeling. Voor geautomatiseerde verwerking is het verder van belang dat verschillende aanbieders van soortgelijke informatie dezelfde definities en formats hanteren zodat grote aantallen resulteren en het loont om tot geautomatiseerde verwerking over te gaan. Zowel op nationaal niveau als internationaal niveau zijn er allerlei standaardisatietrajecten die koppeling van databases mogelijk moeten maken (XBRL, EBXML, DigiD, Edi Circle). Hierbij is het ook van belang dat gezamenlijke identificatiecodes worden gebruikt en de privacy van de personen waarover de data wordt uitgewisseld, wordt gewaarborgd. Aangezien niet alles in contracten kan worden opgenomen, speelt ook vertrouwen tussen de partners een belangrijke rol bij de uitwisseling van gegevens. Als bovenstaande hobbels worden genomen, zijn er echter grote voordelen te behalen: - lagere verzamelingskosten; - snellere beschikbaarheid van gegevens; - hogere kwaliteit van de gegevens (geen fouten bij overtypen); - betere vergelijkbaarheid van gegevens; - voordelen voor andere partijen dan het CEI. Wat betreft het laatste punt kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een lagere belasting van de deelnemers in het Informatienet. Standaardisatie kan echter ook tot een lagere accountants- of adviseursrekening leiden voor agrariƫrs en actuelere, uitgebreidere en nauwkeurigere management informatie in agrarische ketens. Daarmee speelt hergebruik ook een rol in de concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische ketens.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. J.A. Boone

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation