KNAW

Onderzoek

Kas in het Energiegrid: Van Perspectief naar Consortium

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kas in het Energiegrid: Van Perspectief naar Consortium
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331216

Samenvatting

Doel:
Het ondersteunen van bestaande en beginnende energieclusters door het ontwikkelen van robuuste toekomstscenario s voor elk specifiek cluster

Werkwijze:
In 2007 zijn de eerste contacten gelegd met bestaande of beginnende initiatieven van energielevering aan bedrijven buiten de tuinbouw. Er zijn gesprekken geweest met Gemeente Westland, die betrokken is bij twee clusterinitiatieven, er is contact met het bedrijf van Dhr. Raemakers (Greenportkas Venlo), die uit zijn kas energie gaat leveren aan een zorginstelling, en er wordt in de Bommelerwaard gekeken naar perspectieven van clustering tussen glastuinbouw en industrie/woningbouw. Naast deze initiatieven wordt ook gekeken naar diverse doorgerekende modellen zoals in de Wieringermeer. Voor drie cases zal in 2008 een specifiek en robuust toekomstscenario worden ontwikkeld, dat zal worden getoetst met telers en adviseurs. Waar nodig worden hiervoor nieuwe contacten gelegd met partijen zoals Eneco Energy, Stallingsbedrijf Glastuinbouw en de WKK Cooperatie. Er zal een brochure worden geschreven en een workshop worden gehouden, beide gericht op partijen die clusters willen gaan vormen. Lopende clusters zullen worden begeleid. Daarnaast zullen voorbeelden van nieuwe energieconcepten vanuit verschillende gezichtspunten worden uitgewerkt tot een perspectieven-tool, een hulpmiddel voor beleidsmakers. Verschillende soorten concepten zullen aan de hand van dit instrument worden onderzocht op hun kansen. Zo mogelijk worden onderzocht: glastuinbouw champignonteelt (op basis van eerdere studies van Wageningen UR Glastuinbouw) glastuinbouw woningbouw; glastuinbouw industrie (zoals in Terneuzen); glastuinbouw mestvergisting (warmte / groen gas, zoals in Noord-Brabant). In 2008 wil het project zo mogelijk ook nieuwe consortia gaan begeleiden aan de hand van de uitgevoerde analyses en de opgebouwde kennis.

Resultaten:
1. Een brochure voor geïnteresseerde partijen, met een analyse van kritische succesfactoren van energieclusters
2. Begeleiding en advisering aan drie lopende clusters (strategisch en bedrijfseconomisch advies)
3. Ontwikkelen van een perspectieven-tool voor energieclustering voor het ministerie van LNV.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. T. Vermeulen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D14800 Energie
D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie