KNAW

Research

The Soil beneath our Existence

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Soil beneath our Existence
Period 05 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1331221

Abstract

Description:
The policy of the Ministry of Agriculture, Nauture and Food Quality is aimed at sustainable soil use. But sustainable soil use is able to contribute to other policy goals as well. The project is aimed at describing example which show the importance of soil to fields like climate change, landscape conservation and food production.

Research objectives:
* a presentation in which examples of contributions of the soil to other policy fields are presented
* a background document in which the examples are explained

Results and products:
Speech of the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality, Gerda Verburg, Opening of the Week of Soil, 26 Novembre 2008, spoken by Director General A. Wouters.

Abstract (NL)

Doel:
Het LNV-bodembeleid is tot nu toe vooral gericht op duurzaam bodemgebruik in het landelijke gebied. Echter, ook op andere beleidsvelden van LNV, die in eerste instantie minder raakvlak hebben met de bodem, kan de bodem bijdragen en/of heeft de bodem een rol in het veroorzaken en/of oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. In dit project wordt de betekenis van de bodem voor verschillende LNV-beleidsvelden belicht en - waar mogelijk- onderbouwd met cijfers, kaart- en beeldmateriaal. Dit resulteert in een bloemlezing met voorbeelden uit praktijk en wetenschap waaruit het belang van de bodem blijkt voor het realiseren van LNV-beleidsdoelstellingen.

Werkwijze:
Aan het einde van het project wordt als resultaat opgeleverd:
* een presentatie, waarin aansprekende voorbeelden op een pakkende wijze worden toegelicht.
* Een achtergronddocument waarin de voorbeelden uit de presentatie worden toegelicht. Dit document wordt uitgebracht als een interne rapportage en wordt als pdf en worddocument beschikbaar gesteld.

Resultaten:
Speech van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Gerda Verburg, opening Week van de bodem, Den Haag, 26 november 2008, uitgesproken door DG A. Wouters.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. C.L. van Beek

Related research (upper level)

Program BO-01-002 Soil

Classification

D15100 Geochemistry, geophysics
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation