KNAW

Research

Evaluation of psycho-oncological care in the Netherlands

Pagina-navigatie:


Update content


Title Evaluation of psycho-oncological care in the Netherlands
Period 05 / 2008 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1331306
Data Supplier Projectleider

Abstract (NL)

Het doel van dit project is de psychosociale zorg die in Nederland aan mensen met kanker wordt geboden, in kaart te brengen. In goed gecontroleerde studies bij nauw omschreven patiëntenpopulaties, is voldoende aangetoond dat psycho-oncologische interventies effectief zijn. Over de therapeutische praktijk is echter weinig bekend. Het voorgestelde project geeft inzicht in: - hoeveel patiënten gespecialiseerde psycho-oncologische zorg wordt geboden en in welke vormen; - welke doelen patiënten nastreven als ze begeleiding zoeken en wat therapeuten beogen; - hoe tevreden patiënten zijn, in welke mate hun doelen zijn verwezenlijkt en wat ze als positieve en negatieve kanten zien van de geboden begeleiding; - in welke mate patiënten veranderingen vertonen in relevante uitkomstmaten (distress, welzijn, vermoeidheid, gevoel van controle, beperkingen in het dagelijks functioneren en sociale relaties, en ziektecognities); - in welke mate therapeutische instellingen verschillen in de soort patiënten dat bij hen hulp zoekt (o.a. met betrekking tot ernst van de ziekte, aantal lichamelijke klachten, ziektefase, distressniveau); - en in welke mate instellingen verschillen in effectiviteit (mate van verandering in uitkomstmaten, gerelateerd aan het soort patiënten dat zich aanmeldt).

Related organisations

Other involved organisations

Ingeborg Douwes Stichting

Related people

Researcher Drs. A. van den Akker
Researcher Dr. B. Garssen
Researcher Prof.dr. A.V. Ranchor
Researcher Prof.dr. R. Sanderman
Researcher Dr. M. Schroevers
Project leader Dr. M.L. van der Lee

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation