KNAW

Research

A genome wide search for genes involved in plasma Abeta42/40 levels

Pagina-navigatie:


Update content


Title A genome wide search for genes involved in plasma Abeta42/40 levels
Period 11 / 2007 - 10 / 2009
Status Completed
Research number OND1331311
Data Supplier ISAO

Abstract

The presence of the Abeta protein in the blood is considered to be a marker for Alzheimer?s disease. In this project, we want to use this biomarker to find new genetic variants involved in the disease. We propose a family-based study, in which we will try to find genes that are explaining levels of the Abeta protein. The study will be embedded in the Erasmus Rucphen Family (ERF) study, which is situated in a genetically isolated population. As the 3000 participants of the ERF study are related within 5-7 generations, new genes can be identified using a small number of markers in a genome wide search. Another advantage of the ERF study is that all participants have been characterized already genetically. For the present study, we only need determine the levels of the Abeta protein in the blood.

Abstract (NL)

De aanwezigheid van het Abeta-eiwit in het bloed wordt beschouwd als een marker voor de ziekte van Alzheimer. In dit project willen we deze biomarker gebruiken voor het vinden van nieuwe genetische varianten die bij de ziekte betrokken zijn. Wij stellen een familieonderzoek voor waarbij we de genen proberen te vinden die het gehalte Abeta-eiwitten verklaren. Dit onderzoek zal worden ingebed in het Erasmus Rucphen Familie (ERF)-onderzoek dat wordt uitgevoerd in een genetisch geïsoleerde populatie. Aangezien de 3000 familieleden die aan het ERF-onderzoek deelnemen 5 tot 7 generaties beslaan, kunnen nieuwe genen worden gevonden in het hele genoom via een klein aantal markers. Een bijkomend voordeel van het ERF-onderzoek is dat alle deelnemers al genetisch in kaart zijn gebracht. Voor het huidige onderzoek hoeven we slechts het Abeta-eiwitgehalte in het bloed vast te stellen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. C.M. van Duijn

Classification

D21400 Genetics
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation