KNAW

Onderzoek

Stikstofplasticiteit bio-aardappel. Ontwikkeling van selectiecriteria voor...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Stikstofplasticiteit bio-aardappel. Ontwikkeling van selectiecriteria voor veredeling op stikstofplasticiteit bij aardappel
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331339

Samenvatting

Doel:
In dit project willen we selectiecriteria ontwikkelen die in de veredeling gebruikt kunnen worden om rassen te selecteren die een hoge mate van N-plasticiteit hebben, d.w.z. goed kunnen omgaan met een lage en grillig verlopende stikstofbeschikbaarheid en een goed herstelvermogen hebben na een periode van droogtestress.

Werkwijze:

Fase 1 (2008 en 2009):
0 Inventariseren van eigenschappen die samenhangen met stikstofefficiëntie bij een lage stikstof input en de genetische variatie daarvan, d.m.v. veldproeven met 6-8 rassen en 3 stikstoftrappen, op een gangbare en een biologische locatie. ( 128.000,- per jaar). Eigenschappen die onderzocht worden zijn: Nitrogen Nutrition Index, diverse parameters in de zgn. bodembedekkings (lichtonderscheppings) curve, Leaf Area Index, grootte van bepaalde bladeren of blaadjes, Radiation Use Efficiency en Harvestindex. De ontwikkeling van bodembedekking, als een maat voor de begingroei van het aardappelgewas, zal zeer nauwkeurig worden vastgesteld. In een aantal tussenoogsten en een eindoogst zal het drooggewicht en de stikstofconcentratie van blad, stengel en knollen worden gemeten, alsmede het bladoppervlak. Op deze wijze kan het vermogen van het gewas om stikstof te accumuleren worden gekwantificeerd. In deze proeven wordt een reeks rassen gebruikt waarvan uit de praktijk bekend is dat ze verschillen in reactie op al dan niet tijdelijke stikstoftekorten. Indien mogelijk worden nieuwe (nog aankomende) rassen met een zo hoog mogelijke mate van phytophthora-resistentie gebruikt. (bv Toluca, Sarpo mira, Bionica, Terragold).

Fase 2 (2010 en 2011):
0 Vertalen van de met stikstofefficiëntie samenhangende eigenschappen naar selectiecriteria, d.m.v. een rassenproef met een (deels) nieuwe set rassen onder verschillende nauw gedefinieerde selectiecondities (N trappen). ( 110.000,- per jaar).
0 Valideren van de meest belovende potentiële eigenschappen/parameters (binnen welke grenzen/waarden moeten ze liggen) aan de hand van een nieuwe set rassen. Onderzoeksvragen hierbij zijn: Wat is de voorspellende waarde van de waargenomen eigenschap/parameter voor stikstofbenuttingsefficiëntie? Is de gxe interactie relevant? Is het selectiecriterium makkelijk te bepalen?

Fase 3 (2010 of 2011): Eerste aanzet tot bepalen van de overerfbaarheid van selectiecriteria
0 Maken van kruisingen (2010) tussen de extreme rassen om de overerfbaarheid van de selecteerbare eigenschappen/parameters vast te stellen. Analyse van de nakomelingschappen van deze kruisingen is een project op zich en valt buiten het tijdsbestek van dit programma. 2011 een reserve jaar voor het maken van kruisingen. (ca 15.000,-)

Fase 4 (2010 en 2011): Bepalen herstelvermogen na stikstoftekort
0 Potproeven met een subset van rassen (de extreme) uit de veldproeven (2008-2009) om het herstelvermogen na stikstoftekort op verschillende tijdstippen te onderzoeken. Er kan dan gebruikt gemaakt worden van de eigenschappen die de meeste potentie hebben om een selectiecriterium te worden voor stikstofbenuttingsefficiëntie. (ca 50.000,- per jaar)

Go/no go
Indien na 2009 geen eigenschappen of parameters gevonden zijn die onderscheidend genoeg zijn tussen de rassen zal er bekeken of het project moet stoppen of eventueel in een andere vorm voortgezet kan worden.

Resultaten:

Eind 2009:
0 Overzicht van welke van de getoetste rassen meer en minder gevoelig zijn voor een stikstof tekort en een variatie in stikstofbeschikbaarheid.
0 Overzicht van welke eigenschappen samenhangen met stikstofefficiëntie bij een lage stikstof input en de genetische variatie daarin.
0 Overzicht van welke eigenschappen/parameters gevoelig zijn voor stikstofinput en welke niet
0 Inzicht in welke planteigenschappen/parameters het meest veelbelovend zijn voor de vertaling naar selectiecriteria

Eind 2011:
0 Inzicht welke selectiecriteria geschikt zijn voor selectie voor rassen met een lage stikstofbehoefte (overerfbaarheid en selectierespons kan in dit project niet onderzocht worden)
0 Inzicht in herstelvermogen van rassen na een periode van stikstoftekort en met welke selectiecriteria dit te bepalen is.
0 Publicaties, posters en presentaties gedurende het project.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The yield and yield stability of organic potatoes are limited by 1) low nitrogen input, 2) a variable nitrogen dynamic and 3) late blight. The organic sector needs well adapted organic potato cultivars, specifically cultivars which can deal with low nitrogen input and variable nitrogen availability, and cultivars which can recover after a period of nitrogen stress. However, we lack knowledge about genetic variation in nitrogen response under low input growing conditions, and about traits and physiological mechanisms behind such variation. Therefore, it is hard for breeders to select for plants which have a certain level of nitrogen plasticity .

Research objectives:
The objective of this project is to identify plant traits that are correlated with the ability to deal with low and variable availability of nitrogen. These traits will be transformed into selection criteria.

Results and products:

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M. Tiemens-Hulscher

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie