KNAW

Research

Linking elements in compounds: Regional variation in speech production and perception

Pagina-navigatie:


Update content


Title Linking elements in compounds: Regional variation in speech production and perception
Period 06 / 2008 - 02 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1331441
Data Supplier Website RU

Abstract (NL)

Is pannen in pannenkoek meervoud? Menigeen denkt van niet. Je bakt een pannenkoek immers in één pan. Toch zijn er aanwijzingen dat Nederlanders het deeltje -en- (een tussenklank genoemd) tussen de woorden van een samenstelling gebruiken als een meervoudsuitgang. Esther Hanssen deed experimenteel onderzoek naar de uitspraak en interpretatie van tussenklanken. Het onderzoek laat zien dat Nederlanders meervoudsuitgangen (bijvoorbeeld noten) en tussenklanken (bijvoorbeeld notenkraker) hetzelfde uitspreken. Hierbij is er regionale uitspraakvariatie: sprekers uit het westen en het midden van het land spreken meervoudsuitgangen en tussenklanken gewoonlijk zonder -n uit, terwijl sprekers uit het noorden en oosten beide categorieën met -n uitspreken. Naast overeenkomst in de uitspraak van de tussenklank en de meervoudsuitgang blijkt er ook betekenisovereenkomst, zelfs wanneer de -n niet wordt uitgesproken. Een experiment met reactietijden laat zien dat standaardtaalsprekers van het Nederlands alle uitspraakvarianten van de tussenklank en als een meervoudsuitgang interpreteren. Bij het horen van het woord pannenkoek' denken mensen dus aan meerdere pannen.

Related organisations

Related people

Classification

D36300 Germanic language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation