KNAW

Onderzoek

Linking elements in compounds: Regional variation in speech production and perception

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Linking elements in compounds: Regional variation in speech production and perception
Looptijd 06 / 2008 - 02 / 2012
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1331441
Leverancier gegevens Website RU

Samenvatting

Is pannen in pannenkoek meervoud? Menigeen denkt van niet. Je bakt een pannenkoek immers in één pan. Toch zijn er aanwijzingen dat Nederlanders het deeltje -en- (een tussenklank genoemd) tussen de woorden van een samenstelling gebruiken als een meervoudsuitgang. Esther Hanssen deed experimenteel onderzoek naar de uitspraak en interpretatie van tussenklanken. Het onderzoek laat zien dat Nederlanders meervoudsuitgangen (bijvoorbeeld noten) en tussenklanken (bijvoorbeeld notenkraker) hetzelfde uitspreken. Hierbij is er regionale uitspraakvariatie: sprekers uit het westen en het midden van het land spreken meervoudsuitgangen en tussenklanken gewoonlijk zonder -n uit, terwijl sprekers uit het noorden en oosten beide categorieën met -n uitspreken. Naast overeenkomst in de uitspraak van de tussenklank en de meervoudsuitgang blijkt er ook betekenisovereenkomst, zelfs wanneer de -n niet wordt uitgesproken. Een experiment met reactietijden laat zien dat standaardtaalsprekers van het Nederlands alle uitspraakvarianten van de tussenklank en als een meervoudsuitgang interpreteren. Bij het horen van het woord pannenkoek' denken mensen dus aan meerdere pannen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D36300 Germaanse taal- en letterkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie