KNAW

Research

Ongoing research on citizens perspectives

Pagina-navigatie:


Update content


Title Ongoing research on citizens perspectives
Period 01 / 2008 - unknown
Status Current
Research number OND1331524
Data Supplier SCP

Abstract (NL)

Met het Continu Onderzoek Burgperspectieven (COB) brengt PB de mening van burgers in kaart. PB onderzoekt waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Daarnaast is er aandacht voor de achtergronden van die opinies. Het COB wordt uitgevoerd in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa). Kwartaalberichten en verdiepend onderzoek Sinds 2008 wordt er elk kwartaal een grootschalige enquĂȘte gehouden onder 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daarnaast vinden er elk kwartaal vier groepsgesprekken plaats waarin met burgers wordt doorgepraat over wat hen bezig houdt. De COB kwartaalberichten doen daarvan kort en bondig verslag. Daarnaast brengt PB verdiepende studies uit, apart of als bijdragen aan publicaties. Hierin wordt de publieke opinie ook meer in een breder historisch en internationaal perspectief geplaatst.

Related organisations

Related people

Researcher Drs. J.M. den Ridder
Project leader Prof.dr. P. Dekker

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation