KNAW

Research

Emancipation monitor 2012

Pagina-navigatie:


Update content


Title Emancipation monitor 2012
Period 12 / 2011 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1331526
Data Supplier SCP

Abstract (NL)

Met de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor houden SCP en CBS de vinger aan de pols van het emancipatieproces. De monitor bevat de meest recente gegevens over de positie van vrouwen en mannen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De financiƫle positie van vrouwen komt aan de orde, het combineren van arbeid en zorg en het aandeel vrouwen in topfuncties. Ook behandelt de monitor geweld tegen vrouwen en gevoelens van onveiligheid onder vrouwen en mannen. Net als in de Emancipatiemonitor 2010 wordt specifiek aandacht besteed aan jongeren en hun schoolloopbaan, studie- en beroepskeuze, positie op de arbeidsmarkt en inkomen en opvattingen over de toekomstige taakverdeling met hun partner. Opvattingen van de bevolking over emancipatie maken altijd al deel uit van de Emancipatiemonitor. In de Emancipatiemonitor 2012 ligt hier nog wat meer nadruk op. Niet alleen de opvattingen van vrouwen en mannen zelf, maar ook opvattingen van werkgevers over vrouwelijke werknemers komen aan bod. SCP en CBS maken de Emancipatiemonitor in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. J.G.F. Merens

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation