KNAW

Onderzoek

Emancipatiemonitor 2012

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Emancipatiemonitor 2012
Looptijd 12 / 2011 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331526
Leverancier gegevens SCP

Samenvatting

Met de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor houden SCP en CBS de vinger aan de pols van het emancipatieproces. De monitor bevat de meest recente gegevens over de positie van vrouwen en mannen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De financiƫle positie van vrouwen komt aan de orde, het combineren van arbeid en zorg en het aandeel vrouwen in topfuncties. Ook behandelt de monitor geweld tegen vrouwen en gevoelens van onveiligheid onder vrouwen en mannen. Net als in de Emancipatiemonitor 2010 wordt specifiek aandacht besteed aan jongeren en hun schoolloopbaan, studie- en beroepskeuze, positie op de arbeidsmarkt en inkomen en opvattingen over de toekomstige taakverdeling met hun partner. Opvattingen van de bevolking over emancipatie maken altijd al deel uit van de Emancipatiemonitor. In de Emancipatiemonitor 2012 ligt hier nog wat meer nadruk op. Niet alleen de opvattingen van vrouwen en mannen zelf, maar ook opvattingen van werkgevers over vrouwelijke werknemers komen aan bod. SCP en CBS maken de Emancipatiemonitor in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. J.G.F. Merens

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie