KNAW

Research

Anxiety in Non-Clinical Children

Pagina-navigatie:


Update content


Title Anxiety in Non-Clinical Children
Period 05 / 2008 - 01 / 2011
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1331531
Data Supplier Onderzoeker

Abstract (NL)

Broeren onderzocht onder meer het ontwikkelingsverloop van angstsymptomen bij kinderen en de rol van de (sociaal-)cognitieve ontwikkeling en verschillende kwetsbaarheidsfactoren bij angstproblemen. Angststoornissen kunnen het risico vergroten op het ontwikkelen van andere psychiatrische stoornissen, zoals depressie. Ook bestudeerde zij een aantal oudervragenlijsten en hun geschiktheid om angst en gerelateerde kwetsbaarheids factoren te meten. Dit is vooral belangrijk omdat bij het vroeg identificeren van kinderen met een hoog risico op angstproblemen op tijd preventie- en interventieprogramma s ingezet kunnen worden. Ook andere factoren, zoals temperament, piekeren en voorbeeldgedrag van leeftijdgenootjes, spelen een rol spelen bij het ontstaan van angst. De ontwikkeling van angst bij kinderen kan daardoor goed weergegeven worden in een model waarin de kwetsbaarheidsfactoren en beschermende factoren elkaar wederzijds beïnvloeden en samen met het cognitieve ontwikkelingsniveau van een kind bepalen hoe ernstig de angsten van kinderen zijn op een bepaald moment. Daarnaast blijkt wat betreft het ontwikkelingsverloop van kinderangsten dat de meeste kinderen lage of gemiddelde niveaus van angst laten zien, terwijl een minderheid van de kinderen hoge niveaus van angst laat zien. Deze angstniveaus lijken stabiel te zijn over de tijd.

Related organisations

Other involved organisations

Ouder- en Kindzorg Rotterdam
RIAGG Rotterdam
RIAGG Vlaardingen
Jeugdzorg Rotterdam

Related people

Supervisor Prof.dr. P. Muris
Doctoral/PhD student Dr. S.M.L. Broeren

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation