KNAW

Research

Attentional Mechanisms in Food Craving and Overeating

Pagina-navigatie:


Update content


Title Attentional Mechanisms in Food Craving and Overeating
Period 01 / 2008 - 03 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1331559
Data Supplier Website EPP

Abstract (NL)

Dat het aantal zwaarlijvige mensen de afgelopen dertig jaar sterk is toegenomen lijkt te komen doordat mensen meer zijn gaan eten onder invloed van het grotere aanbod aan calorierijk gemaksvoedsel in de omgeving. Uit diverse studies blijkt dat er opvallende gelijkenissen zijn in de manier waarop de hersenen van verslaafde en obese personen reageren op respectievelijk drugs- en voedselgerelateerde prikkels in de omgeving. Bij beide lijkt het te gaan om verstoringen in de hersengebieden die de aandacht voor en het verlangen naar plezierige prikkels (d.i. voedsel en drugs) reguleren. Uit onderzoek is gebleken dat drugsverslaafde mensen gekenmerkt worden door een verhoogde aandacht voor en een sterk verlangen naar drugs. Deze sterke reactiviteit voor druggerelateerde prikkels speelt een belangrijke rol spelen in het onvermogen van drugsverslaafden om (blijvend) te stoppen met hun druggebruik. Dezelfde verslavingsachtige mechanismen kunnen een rol spelen bij het feit dat het voor de meeste obese personen moeilijk is om (blijvend) te lijnen. In haar promotieonderzoek, waarin gebruik werd gemaakt van gedragsmaten en een maat van hersenactiviteit, vond Nijs aanwijzingen dat obese personen, sterker dan slanke personen, in een automatisme de aandacht richten op informatie gerelateerd aan hoog-calorisch voedsel. Dit is vergelijkbaar met wat in onderzoek met verslaafden is vastgesteld. Ook bleek dat obese personen hun calorie-inname minder goed kunnen beheersen dan slanke personen wanneer zij worden blootgesteld aan calorierijke snacks, met name als ze honger hebben. Obesitas lijkt, net als verslaving, een kwestie van een sterke drive om te eten, die gestuurd wordt door onbewuste, moeilijk controleerbare hersenprocessen. Hierdoor kan men vraagtekens zetten bij het heersende stigma dat obesitas volledig een kwestie is van vrije keuze. Cognitief-gedragstherapeutische technieken die de obese persoon helpen om te gaan met de voortdurende verleiding van calorierijk voedsel lijken noodzakelijk, naast een evenwichtig eet- en bewegingspatroon, om blijvend gewichtsverlies te bereiken. Overheid en werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in het reduceren van verleidelijke voedselprikkels in onder meer scholen, bedrijfskantines en reclameboodschappen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. I.H.A. Franken
Supervisor Prof.dr. P. Muris
Doctoral/PhD student Dr. I.M.T. Nijs

Classification

D23350 Psychiatry, clinical psychology
D24300 Nutrition
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation