KNAW

Onderzoek

Niet-sporters en ex-sporters

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Niet-sporters en ex-sporters
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331585
Leverancier gegevens W.J.H. Mulier Instituut

Samenvatting

Niet-sporters en ex-sporters telt twee deelprojecten, waarvan het eerste bestaat uit kwantitatief onderzoek naar weerstanden en beletsels van mensen om niet te sporten. Volgens de kabinetsnota 'Tijd voor sport' dient deze groep onder meer te worden gestimuleerd tot sportbeoefening door aanpassing van het sport- en beweegaanbod. Het andere deelproject richt zich op kwalitatief onderzoek naar drop out onder ex-sporters. Dit onderzoeksproject staat een diepergaand, kwalitatief onderzoek voor dat de drop-out bestudeert vanuit de betekenis die sport inneemt in specifieke levensstadia en sociale contexten. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op het andere gedrag dat sporten verdringt bij drop out en de samenhang tussen deze gedragsverandering en bredere veranderingen in de levenssituatie.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Prof.dr. K. Breedveld
Projectleider Dr. A.H.F. Elling

Classificatie

D42200 Bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie