KNAW

Onderzoek

De sportvereniging: tussen traditie en transitie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De sportvereniging: tussen traditie en transitie
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331586
Leverancier gegevens W.J.H. Mulier Instituut

Samenvatting

De op vrijwilligers gebaseerde georganiseerde sport wordt gezien als een uitdrukking van de cohesie die Nederland - ondanks alle ontwikkelingen van interculturalisatie, globalisering en individualisering - nog steeds kenmerkt. De sportverenigingen zijn stevig ingebed in het maatschappelijk leven en werken met de sportbonden aan verandering en vernieuwing. Tegelijkertijd bestaat ook twijfel over de toekomst van de vereniging als organisatievorm. Sommigen zien de traditionele vereniging als gevolg van zowel sportinterne als sportexterne ontwikkelingen zelfs helemaal verdwijnen. In deze discussie staat de vraag centraal of de sportvereniging haar kracht en betekenis uitgehold ziet raken of dat zij zich weet aan te passen aan de tand des tijd. Zijn sportverenigingen in staat hun aantrekkingskracht en bindingskracht te behouden en vergroten? Kunnen zij beantwoorden aan de toenemende diversiteit in beleving onder sporter en groepen sporters? In dit project worden deze vragen aan de hand van een vergelijkende opzet empirisch beantwoord in de context van de ontwikkeling naar nieuwe vormen van organisatie en groepsgedrag. Fungeren sportverenigingen als 'gulzige instituties', met mechanismen van sociale controle, interne gerichtheid, wederkerige verplichtingen en dergelijke? Ontwikkelen zij zich tot 'lichte gemeenschappen' waarin de bindingen losser zijn en de leden zich meer als klant gaan opstellen? Of ontstaan er andere, contextgebonden gemeenschapstypen met een meer diffuus karakter?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. R. van den Dool
Onderzoeker Drs. J. van Kalmthout
Projectleider Dr. J.H. Boessenkool
Projectleider Drs. J.M.H. Lucassen

Classificatie

D42200 Bestuurskunde
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie