KNAW

Research

Top-sports climate in the Netherlands: two measurement

Pagina-navigatie:


Update content


Title Top-sports climate in the Netherlands: two measurement
Period 04 / 2007 - 01 / 2009
Status Completed
Research number OND1331593
Data Supplier W.J.H. Mulier Instituut

Abstract (NL)

In zowel 1998 als in 2002 hebben het ministerie van VWS en NOC*NSF onderzoek laten uitvoeren naar de topsport in Nederland. In 2008 vindt een twee-meting plaats door middel van een uitgebreide vragenlijst onder huidige topsporters, topsporttrainers en topsportco├Ârdinatoren. Ook is er in samenwerking met het SCP een bevolkingsonderzoek gehouden over de waardering van topsport onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek richt zich op vragen over de achtergronden en ervaringen en meningen van topsporters en ander betrokkenen. Ervaren zij knelpunten in de talentontwikkelingsfase en gedurende de topsportloopbaan? Hoe beoordelen zij de begeleiding en ondersteuning, onder andere in relatie tot opleiding, arbeid en welbevinden? Tevens worden vergelijkingen gemaakt met de vorige metingen. Is het topsportklimaat verbeterd? In deze twee-meting is voor het eerst ook aandacht voor de ervaringen van oud-topsporters. Waar komen zij terecht en hoe kijken zij terug op hun topsportloopbaan?

Related organisations

Other involved organisations

Van Bottenburg Onderzoek en Advies

Related people

Researcher Prof.dr. M. van Bottenburg
Researcher Drs. R. van den Dool
Researcher Drs. R. Hoekman
Project leader Dr. A.H.F. Elling

Classification

D67000 Leisure and recreation studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation