KNAW

Onderzoek

Onwenselijke praktijken in de sport

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onwenselijke praktijken in de sport
Looptijd 04 / 2007 - 09 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331595
Leverancier gegevens W.J.H. Mulier Instituut

Samenvatting

Sport is een maatschappelijk verschijnsel met verschillende kanten. Naast positieve elementen zoals plezierbeleving, ontspanning, samen zijn, gezonde activiteit en beweging heeft sport ook soms schaduwkanten. In een secundaire analyse van gegevens hierover werd in het rapport "Een gele kaart voor de sport" in 2006 vastgesteld, dat onwenselijk gedrag ook bij sport in sommige vormen voorkomt. Het betreft dan bijvoorbeeld verbaal en fysiek geweld, discriminatie en vormen van overlast zoals overdadig alcoholgebruik, rookoverlast en vandalisme. Over een aantal zaken geeft de secundaire analyse echter geen opheldering en dat is aanleiding geweest voor dit vervolgonderzoek. Het onderzoek naar onwenselijk gedrag heeft zich gericht op drie vragen: de incidentie van onwenselijk gedrag in sport ten opzichte van andere maatschappelijke sectoren; beeldvorming over sport en de mate waarin opvattingen over sport en eventuele negatieve ervaringen gevolgen hebben voor sportdeelname; de mate waarin bestaande interventies en campagnes om onwenselijk gedrag te voorkomen of te verminderen bekend zijn en gebruikt worden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker M. de Jong
Onderzoeker Drs. J. van Kalmthout
Onderzoeker Drs. J.M.H. Lucassen
Projectleider Prof.dr. J. de Haan

Classificatie

D67000 Vrijetijdswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie