KNAW

Research

During the Exhibition the Gallery Will Be Closed: Contemporary Art and the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title During the Exhibition the Gallery Will Be Closed: Contemporary Art and the Paradoxes of Conceptualism
Period 01 / 2007 - 02 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1331921
Data Supplier ASCA

Abstract (NL)

Camiel van Winkel onderzocht de conceptuele wortels van de hedendaagse beeldende kunst. Hij stelt dat de kunst van vandaag als geheel in wezen postconceptueel is. De productie en ontvangst van kunst worden bepaald door omstandigheden en factoren die conceptuele kunstenaars in de jaren 1965-1975 voor het eerst hebben aangekondigd: de culturele dominantie van informatie, de professionalisering van de kunstpraktijk en de toepassing van kwaliteitscriteria ontleend aan ontwerpdisciplines. Vanuit deze postconceptuele systematiek biedt het onderzoek van Van Winkel een nieuwe blik op het hedendaagse kunstenaarschap en de beeldende kunstpraktijk, met name wat betreft de relatie tussen conceptuele en visuele aspecten, de betekenis van theoretisch discours en de rol van instituties en bemiddelaars.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. D.A. Cherry
Doctoral/PhD student Dr. C.H. van Winkel

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation