KNAW

Research

Evaluation disciplinary judicial Maintenance Law MOT/Wid

Pagina-navigatie:


Update content


Title Evaluation disciplinary judicial Maintenance Law MOT/Wid
Period 06 / 2008 - 11 / 2008
Status Completed
Research number OND1332000
Data Supplier METRO

Abstract (NL)

Dit onderzoek heeft een 3-ledige doelstelling. In de 1ste plaats het vaststellen van de mate waarin van het stelsel van tuchtrechtelijke handhaving voor notarissen, advocaten en accountants een effectieve handhaving mag worden verwacht. In de 2de plaats het verkrijgen van inzicht in de praktijk van de tuchtrechtelijke handhaving. Hierbij wordt ingegaan op de rolvervulling van de partners in de handhavingsketen, waaronder de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht, het OM en de beroeporganisaties van advocaten, notarissen en accountants. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de wijze van uitvoering van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet MOT/Wid en de knelpunten daarbij. Daarbij zal ook worden stilgestaan bij de administratieve lasten die zijn verbonden aan het systeem. Inde 3de plaats biedt het onderzoek inzicht in de resultaten van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet MOT/Wid. De probleemstelling is de volgende: - Kan met het stelsel van de tuchtrechtelijke handhaving vastgelegd in de Wet MOT/Wid en van toepassing op notarissen, advocaten en accountants een effectieve handhaving bereikt worden? - Hoe verloopt de uitvoering hiervan en welke kosten zijn hieraan verbonden? - Wat is de rolvervulling van de betrokken organisaties? Hoe hoog zijn de kosten van deze wet in termen van kosten toezichthouder, tuchtrechter en administratieve lasten voor de leden van de 3 beroepsgroepen? Welke zijn de knelpunten? - Tot welke resultaten heeft de Wet MOT/Wid geleid?

Related organisations

Related people

Classification

D41600 International law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation