KNAW

Onderzoek

Evaluatie Tuchtrechtelijke Handhaving Wet MOT/Wid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Evaluatie Tuchtrechtelijke Handhaving Wet MOT/Wid
Looptijd 06 / 2008 - 11 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1332000
Leverancier gegevens METRO

Samenvatting

Dit onderzoek heeft een 3-ledige doelstelling. In de 1ste plaats het vaststellen van de mate waarin van het stelsel van tuchtrechtelijke handhaving voor notarissen, advocaten en accountants een effectieve handhaving mag worden verwacht. In de 2de plaats het verkrijgen van inzicht in de praktijk van de tuchtrechtelijke handhaving. Hierbij wordt ingegaan op de rolvervulling van de partners in de handhavingsketen, waaronder de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht, het OM en de beroeporganisaties van advocaten, notarissen en accountants. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de wijze van uitvoering van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet MOT/Wid en de knelpunten daarbij. Daarbij zal ook worden stilgestaan bij de administratieve lasten die zijn verbonden aan het systeem. Inde 3de plaats biedt het onderzoek inzicht in de resultaten van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet MOT/Wid. De probleemstelling is de volgende: - Kan met het stelsel van de tuchtrechtelijke handhaving vastgelegd in de Wet MOT/Wid en van toepassing op notarissen, advocaten en accountants een effectieve handhaving bereikt worden? - Hoe verloopt de uitvoering hiervan en welke kosten zijn hieraan verbonden? - Wat is de rolvervulling van de betrokken organisaties? Hoe hoog zijn de kosten van deze wet in termen van kosten toezichthouder, tuchtrechter en administratieve lasten voor de leden van de 3 beroepsgroepen? Welke zijn de knelpunten? - Tot welke resultaten heeft de Wet MOT/Wid geleid?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41600 Internationaal recht

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie