KNAW

Research

CO2 Rights in the Mijnwaterproject (Mine water project)

Pagina-navigatie:


Update content


Title CO2 Rights in the Mijnwaterproject (Mine water project)
Period 12 / 2007 - 08 / 2008
Status Completed
Research number OND1332006
Data Supplier METRO

Abstract (NL)

De kern van dit project betreft een onderzoek naar de mogelijkheid om voor de reductie van de broeikasgassen ten gevolge van de toepassing van mijnwater een financiƫle waardering te verkrijgen. Hieruit volgen een centrale probleemstelling en twee aanvullende vragen: Centrale probleemstelling: Valt de broeikasgasemissiereductie die door het Mijnwaterproject wordt verwezenlijkt onder de huidige regelingen inzake emissiehandel in brede zin, en, zo ja, wat zijn daarvan de consequenties? Kan aan de emissiereductie een op geld waardeerbaar voordeel worden toegekend? Zo ja, langs welke weg moet dat gebeuren, en aan wie valt dat voordeel dan toe? Aanvullende vraag (1) Indien wordt vastgesteld dat de vrijwillige emissiereductie niet of slechts met nadelige gevolgen voor de initiatiefnemer(s) onder de huidige regeling van emissiehandel valt, welke aanbevelingen kunnen dan worden gedaan voor verbetering van het juridische kader, met het oogmerk om projecten voor groene energie zoals het Mijnwaterproject een financieel voordeel toe te laten vallen? Aanvullende vraag (2) Voorts rijst de vraag of de juridische situatie anders luidt in de landen van de andere deelnemende partijen, en, zo ja, welke juridisch regime de stimulering van vrijwillige broeikasgasreductie door mijnwatertoepassing het beste stimuleert. Hieruit rijst ook de vraag of er een behoefte is voor een (andere) Europese regeling inzake dergelijke vrijwillige broeikasgasreducties door groene energie.

Related organisations

Related people

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D41600 International law
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation