KNAW

Onderzoek

KB-01-008 Speerpunt 2: Ecosysteem- en Landschapsservices (SELS)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-01-008 Speerpunt 2: Ecosysteem- en Landschapsservices (SELS)
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.fsd.nl/sels
Onderzoeknummer OND1332029

Samenvatting

Doel:
In gebiedsontwikkeling moeten besluitvormers, investeerders en beheerders inzicht hebben in de sociale en economische meerwaarde van veranderingen in de structuur en het gebruik van het landschap, ook die op lange termijn. In 2006 is een start gemaakt met de ontwikkeling van dit speerpunt. Dr. Dolf de Groot van de Wageningen UR-leerstoelgroep Milieusysteemanalyse is aangetrokken als coördinator. Er is vooral geïnvesteerd in het definiëren van probleem en doel, en het opbouwen van een overzicht van lopend onderzoek binnen Wageningen UR.

Dit speerpunt ontwikkelt en integreert kwantitatieve kennis over de landschapsfuncties die de services leveren, de ruimtelijke en milieucondities die daarvoor zijn vereist, de investeringen die deze functies vergen de toegevoegde maatschappelijke waarde van deze services. Daarbij geldt dat een functie pas een service is, indien de functie aan een belang (een begunstigde, een afnemer) kan worden gekoppeld. De functies van landschappen worden gedragen door de werking van de ecosystemen, in hun onderlinge samenhang.

Bij de besluitvorming over ruimtelijke ontwikkeling gaat het daarom ook over de condities: (eg. type, oppervlakte, kwaliteit, ruimtelijke rangschikking) als voorwaarde voor het gewenste nivo van de functie, en dus van de service. Besluitvormers in gebiedsontwikkeling dienen dus (volgens de principes van duurzame ontwikkeling) een verbinding te kunnen leggen tussen het gewenste niveau van ecosysteem- en landschapsservices in een regio, en de condities die daar functioneel voor nodig zijn.

Ze dienen inzicht te hebben in de boven- en ondergrenzen in de potentie van het landschap om die services te kunnen blijven leveren. Die grenzen omvatten hun strategische ruimte bij onderhandelingen, en bepalen de speelruimte bij het ruimtelijk ontwerp. In de context van ruimtelijke planning en ontwerp is deze relatie onderwerp van onderhandeling tussen belangengroepen, en worden gewenste niveaus van functioneren afgestemd op haalbare condities.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

To develop knowledge on quantification of the relationship between spatial characteristics and ecological, cultural and economic values of ecosystem- and landscape services as input into better trade-off analysis for planning, management and financing of sustainable, multi-functional use of "green and blue space.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. R.J.F. Bugter
Onderzoeker Dr.ir. W.H. Diemont
Onderzoeker Dr. J. Luttik
Onderzoeker Dr.ir. P.J. van der Meer
Onderzoeker Ir. J.A. Veraart
Projectleider Dr. R.S. de Groot

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie