KNAW

Research

Modalities in Medieval Logic

Pagina-navigatie:


Update content


Title Modalities in Medieval Logic
Period 08 / 2008 - 09 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1332039
Data Supplier Projectleider

Abstract (NL)

Met instrumenten uit de moderne logica analyseert Sara Uckelman teksten uit de middeleeuwse logica en reconstrueert zij hun logische theorieën door formele systemen op te bouwen waarin deze passen. De nadruk ligt op middeleeuwse teksten die verscheidene modaliteiten behandelen. Daarbij gaat het onder meer om de geschriften over alethische modaliteiten van Willem van Sherwood, Pseudo-Aquinas en Thomas van Aquino in de 13de eeuw; de geschriften van Anselmus van Canterbury over facere en debere in de late 11de eeuw; Lambert de Lagny's 13de-eeuwse verhandeling over suppositio en het verband met moderne temporele logica; Roger Swyneshed's dynamische modaliteit van zelf-weerlegging, geschreven in de vroege 14de eeuw. Uckelman vult de discussie over deze middeleeuwse teksten aan met een hoofdstuk over de betrekking tussen de kerk en de ontwikkeling van modale en temporele logica in de 13de en 14de eeuw. Ze toont dat met logische instrumenten die in de laatste drie decennia zijn ontwikkeld, meer inzicht kan ontstaan in de theorieën van de middeleeuwse logica, in het bijzonder die van de middeleeuwse modale logica, dan vijftig of zeventig jaar geleden kon worden verkregen. Toen was het voornaamste instrument van de logicus nog de wiskundige logica van Frege en Russell. Uckelman geeft bovendien aan waar middeleeuwse benaderingen van bepaalde filosofische of theologische problemen meer op hun plaats zijn dan gangbare hedendaagse benaderingen.

Related organisations

Other involved organisations

Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Tübingen (Germany)
CENTRIA, Lisboa (Portugal)

Related people

Supervisor Prof.dr. B. (Benedikt) Löwe
Doctoral/PhD student Dr. S.L. Uckelman

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation