KNAW

Onderzoek

Pragmatic constructions; simulation and the vulnerability of technological cultures

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Pragmatic constructions; simulation and the vulnerability of technological cultures
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1332096
Leverancier gegevens Website VKS

Samenvatting

Watermanagement en weg- en waterbouw in Nederland zijn sterk afhankelijk van het gebruik van simulaties en modellen voor het omgaan met verscheidene risico s, zoals overstromingen en dijkbreuken. Deze afhankelijkheid van simulaties en modellen kan echter ook risico s met zich meebrengen vanwege de aannames, onzekerheden en blinde vlekken die gepaard kunnen gaan met het toepassen van simulatie. Op basis van interviews en observaties in relatie tot het gebruik van simulaties en modellen in hydrologie, hydrodynamica, geotechniek en ecologie bestudeert deze dissertatie hoe simulaties en modellen kennis van risico s meer of minder zichtbaar maken en in hoeverre hun toepassing hedendaagse samenlevingen vatbaar maakt voor risico s.

Samenvatting (EN)

The key issue in this PhD project is the role of ICT-based simulations and models in the development of technological cultures. Increasingly, the functioning and reliability of technological systems crucial to the conduct of everyday life rely on information and knowledge generated by computer models and simulations. What does this mean for the vulnerability of technological systems? The project will be based on a comparative design (across fields and/or countries). The empirical material will provide the basis for reflection on the epistemological issues raised by the use of models and simulations, and on the nature of vulnerability in technological cultures.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie