KNAW

Research

C-type lectins as targets for improved wound healing in burns

Pagina-navigatie:


Update content


Title C-type lectins as targets for improved wound healing in burns
Period 01 / 2008 - 01 / 2012
Status Completed
Research number OND1332241
Data Supplier Website Brandwonden Stichting

Abstract (NL)

Dit project heeft als doel om de rol van verschillende antigeen presenterende cellen (APC) in de huid te onderzoeken bij brandwonden, en om de functie van de verschillende APC te modificeren voor een gunstiger immuun response dat nodig is voor genezing van brandwonden. Achtergrond In brandwondenpatiënten wordt een onderdrukking van adaptieve immuun reacties waargenomen. Dit heeft ernstige gevolgen voor de wondgenezing en gevoeligheid van de patiënt voor infecties. Daarom is het belangrijk om de immuun response tijdens wondheling te herstellen om zo genezing te bevorderen. APC zijn essentieel in de initiatie en controle van immuun reacties. Uit ons eerdere onderzoek is gebleken dat de functie van de APC in huid sterk onderdrukt is bij brandwonden. Daarnaast hebben we laten zien dat koolhydraten de functie van APC kunnen beïnvloeden door aan deze APC te binden via specifieke eiwitten. Methode Daarom willen wij onderzoeken hoe de immuun response van de APC in brandwonden kunnen herstellen door het gebruik van specifieke koolhydraten. Hiervoor zullen we verschillende koolhydraten screenen op het herstel van de APC functie en immuun reacties. Hiervoor hebben we een ex vivo huid verbrandingsmodel ontwikkeld. Daarnaast zullen we de koolhydraten ook testen in een in vivo verbrandingsmodel. Verwacht resultaat Dit onderzoek zal de rol van APC in de immuun response na verbranding aantonen en zal tevens verschillende koolhydraten identificeren die gebruikt kunnen worden voor het onderdrukken van de immuun reacties ter verbetering van de wondgenezing. Deze koolhydraten kunnen dan vervolgens gebruikt worden in zalven voor een betere genezing van brandwonden.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation