KNAW

Research

Application of a dermal substitute and vacuum therapy to enhance the healing of burns

Pagina-navigatie:


Update content


Title Application of a dermal substitute and vacuum therapy to enhance the healing of burns
Period 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1332250
Data Supplier Website Brandwonden Stichting

Abstract (NL)

Het doel van deze studie is te onderzoeken of de toepassing van een lederhuidsubstituut in combinatie met vacuümtherapie (VAC) leidt tot verbetering van de kwaliteit van het litteken bij de genezing van acute (brand)wonden. Achtergrond In eerder onderzoek is aangetoond dat toepassing van een lederhuidvervanger in combinatie met een huidtransplantaat bij plastisch chirurgische wonden leidt tot verbetering van de kwaliteit van het litteken. Bij behandeling van brandwonden kon dit echter niet worden aangetoond. Mogelijk werd dit veroorzaakt doordat het huidtransplantaat op de lederhuidvervanger trager uitgroeide. Recent zijn goede ervaringen beschreven met vacuümtherapie voor het aanslaan en de uitgroei van een huidtransplantaat op een lederhuidvervanger. Daarom willen wij nu het eerder geteste huidsubstituut in combinatie met VAC toepassen bij acute brandwonden. Methode De lederhuidvervanger Matriderm en een huidtransplantaat zal met en zonder combinatie met VAC behandeling toegepast worden in een prospectieve gerandomiseerde 4-armige multicenterstudie bij volwassen patiënten met wonden van volledige dikte. Ook zal het huidtransplantaat zonder lederhuidvervanger, maar wel met en zonder vacuümtherapie, meegenomen worden in de vergelijking. Verwacht resultaat De te verwachten resultaten zijn a) een verbeterd aanslaan van het huidtransplantaat bij de combinatie met VAC ten opzichte van Matriderm en huidtransplantaat zonder VAC, na 7-10 dagen, b) een snellere genezing en c) na 3 maanden een betere kwaliteit van de littekens bij toepassing van Matriderm, huidtransplantaat en VAC (ca 25-35% toename in huidelasticiteit parameters) ten opzichte van de groepen behandeld met alleen huidtransplantaat, huidtransplantaat met VAC en Matriderm met huidtransplantaat. Dit zou een doorbraak betekenen in het verbeteren van de behandeling van diepe brandwonden en het reduceren van littekenproblemen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. E. Middelkoop

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation