KNAW

Onderzoek

Toepassing van een dermaal substituut en vacuümtherapie om de genezing van...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Toepassing van een dermaal substituut en vacuümtherapie om de genezing van brandwonden te verbeteren
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1332250
Leverancier gegevens Website Brandwonden Stichting

Samenvatting

Het doel van deze studie is te onderzoeken of de toepassing van een lederhuidsubstituut in combinatie met vacuümtherapie (VAC) leidt tot verbetering van de kwaliteit van het litteken bij de genezing van acute (brand)wonden. Achtergrond In eerder onderzoek is aangetoond dat toepassing van een lederhuidvervanger in combinatie met een huidtransplantaat bij plastisch chirurgische wonden leidt tot verbetering van de kwaliteit van het litteken. Bij behandeling van brandwonden kon dit echter niet worden aangetoond. Mogelijk werd dit veroorzaakt doordat het huidtransplantaat op de lederhuidvervanger trager uitgroeide. Recent zijn goede ervaringen beschreven met vacuümtherapie voor het aanslaan en de uitgroei van een huidtransplantaat op een lederhuidvervanger. Daarom willen wij nu het eerder geteste huidsubstituut in combinatie met VAC toepassen bij acute brandwonden. Methode De lederhuidvervanger Matriderm en een huidtransplantaat zal met en zonder combinatie met VAC behandeling toegepast worden in een prospectieve gerandomiseerde 4-armige multicenterstudie bij volwassen patiënten met wonden van volledige dikte. Ook zal het huidtransplantaat zonder lederhuidvervanger, maar wel met en zonder vacuümtherapie, meegenomen worden in de vergelijking. Verwacht resultaat De te verwachten resultaten zijn a) een verbeterd aanslaan van het huidtransplantaat bij de combinatie met VAC ten opzichte van Matriderm en huidtransplantaat zonder VAC, na 7-10 dagen, b) een snellere genezing en c) na 3 maanden een betere kwaliteit van de littekens bij toepassing van Matriderm, huidtransplantaat en VAC (ca 25-35% toename in huidelasticiteit parameters) ten opzichte van de groepen behandeld met alleen huidtransplantaat, huidtransplantaat met VAC en Matriderm met huidtransplantaat. Dit zou een doorbraak betekenen in het verbeteren van de behandeling van diepe brandwonden en het reduceren van littekenproblemen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. E. Middelkoop

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie