KNAW

Research

Application of cultured autologous keratinocytes in combination with a...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Application of cultured autologous keratinocytes in combination with a meshed split skin autograft for healing of burn
Period 01 / 2007 - 01 / 2010
Status Completed
Research number OND1332252
Data Supplier Website Brandwonden Stichting

Abstract (NL)

Doel Evaluatie van de toepassing van gekweekte autologe keratinocyten in combinatie met een split skin autograft op verbetering van genezing van brandwonden. Achtergrond De genezing van brandwonden van volledige dikte gaat over het algemeen gepaard met littekenvorming. Zelfs de standaardbehandeling, transplantatie met eigen huid, levert niet het gewenste cosmetische en functionele resultaat. Bovendien is bij grote brandwonden weinig gezonde huid aanwezig zodat het oppervlakte van het transplantaat vergroot moet worden. Dit gebeurt door de huid te meshen, waardoor een net ontstaat. Hoe groter de mazen van dit net, hoe erger het litteken dat gevormd wordt. Door opperhuidcellen te kweken en samen met de eigen vergrote huid te transplanteren zal de wond sneller genezen en zal er minder littekenvorming plaatsvinden. Methode Bij de patiënt zal een stukje huid weggehaald worden. In het A-skin B.V. laboratorium worden de opperhuidcellen geïsoleerd en opgekweekt. Als er voldoende cellen zijn (ca 2 weken na huidafname) worden de cellen op een drager gezaaid. Tijdens de operatie wordt de patiënt getransplanteerd met een vergrote split skin graft en daarop wordt de drager met opperhuidcellen aangebracht. De genezing van de wond en de vorming van het litteken wordt met behulp van verschillende meettechnieken gevolgd. Verwacht resultaat Verbetering van de genezing van brandwonden en vermindering van littekenvorming

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M.M.W. Ulrich

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation