KNAW

Onderzoek

Tumor metastasis: the role of acto-myosin contraction in the...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Tumor metastasis: the role of acto-myosin contraction in the downregulation of E-cadherin-mediated cell-cell adhesion
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1332299
Leverancier gegevens Website KWF

Samenvatting

Meer dan 90% procent van de verschillende vormen van kanker is afkomstig van epitheelweefsel. Karakterstiek voor epitheelcellen is de sterke verbinding tussen naburige cellen, waarbij het eiwit E-cadherin een belangrijke rol speelt. Een van de beperkende factoren bij het ontwikkelen van tumoren van goedaardig (lokaal) naar kwaadaardig (metastaserend) is het afbreken van deze verbindingen. In veel kwaadaardige tumoren is dit bereikt door middel van inactivering van het gen dat codeert voor E-cadherin, maar in veel andere tumoren vindt men geen verlaging in de aanwezigheid van E-cadherin, wat aangeeft dat er ook andere mechanismen voor het afbreken van cel-cel verbindingen bestaan. Uit recent onderzoek blijkt dat verbindingen van de cel met de extracellulaire matrix in de tumor de integriteit van E-cadherin-gemedieerde cel-cel adhesie reguleren: Een rigide extracellulaire matrix verstoort cel-cel adhesie, terwijl een flexibele matrix cel-cel adhesie bevordert. In een model systeem voor kwaadaardige transformatie vonden wij dat krachten in het cytoskelet, gevormd door actine en myosine, verantwoordelijk zijn voor de versnelde afbraak van cel-cel adhesie onder invloed van bepaalde extracellulaire matrices. Blijkbaar is de E-cadherin gemedieerde adhesie gevoelig voor krachten (tensei) die worden uitgeoefend op het E-cadherin complex door het cytoskelet en dat zou heel goed betrokken kunnen zijn bij de afbraak van cel-cel adhesie tijdens de metastase van tumoren. Om dit nieuwe mechanisme van regulatie nader te onderzoeken stellen wij voor in levende cellen het gedrag van eiwitten in het E-cadherin complex onder invloed van tensie in kaart te brengen om op die manier eiwitten die mogeljik betrokken zijn bij het reageren op die krachten te identificeren, waarna wij hun betrokkenheid zullen bewijzen door ze uit te schakelen en het effect op de regulatie van cel-cel adhesie bekijken. Daarnaast stellen wij voor om met behulp van speciaal ontwikkelde beeld-verwerkings software op zoek te gaan naat tot nog toe onbekende signaal-eiwitten die betrokken zijn bij het afbreken van cel-cel verbindingen na behandeling met metastase bevorderende factoren. Op deze manier verwachten we meer inzicht te krijgen in een tot nu toe vrijwel onbekend mechanisme voor het afbreken van cel-cel verbindingen dat mogelijk betrokken is bij metastase en verwachten we nieuwe signaal eiwitten te ontdekken die ons meer zullen leren over de afbraak van cel-cel verbindingen tijdens tumor metastasering en die wellicht in de toekomst als doel voor gerichte therapie kunnen dienen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Q. le Duc
Projectleider Dr. J. de Rooij
Projectleider Prof.dr. A. Sonnenberg

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie