KNAW

Onderzoek

Invloed selectiemilieu op de geschiktheid van uienrassen voor de biologische teelt

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Invloed selectiemilieu op de geschiktheid van uienrassen voor de biologische teelt
Looptijd 01 / 2008 - 03 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1332346

Samenvatting

Doel:
Nagaan of selectie onder biologische omstandigheden beter aangepaste rassen voor de biologische teelt oplevert dan selectie onder gangbare omstandigheden. Voor de lange termijn kunnen er dan betere selectiestrategieën ontwikkeld worden om daadwerkelijk biologische rassen te veredelen.

Werkwijze:
2008: (K 6)
0 In 2007 heeft de tweede generatie op het veld gestaan onder zowel biologische als gangbare omstandigheden.
0 In feb/mrt 2008 wordt hier na de bewaring door Limagrain Advanta in geselecteerd. De geselecteerde bollen worden opgeplant voor zaadproductie van de derde generatie. Zaadteelt voor de derde generatie

2009: (K 6)
0 De biologische en gangbare selecties worden voor een derde selectieronde onder respectievelijk biologische en gangbare omstandigheden geteeld.

2010: (K 6)
0 Selectie in de bewaarde bollen die in 2009 op het veld hebben gestaan. De geselecteerde bollen worden opgeplant voor zaadproductie. Zaadteelt voor de vierde generatie

2011: (K 55)
0 Er is nu zaad beschikbaar van 3 populaties (Ronde Rijnsburger, Platte groep en Balstora) met van iedere populatie de originele populatie, een biologische en een gangbare selectie die respectievelijk 3 generaties onder biologische of gangbare teeltomstandigheden zijn geteeld en geselecteerd.
0 In veldproeven op 2 biologische locaties wordt de vooruitgang van de biologische en gangbare selecties door vergelijk met de originele populatie vastgesteld en met elkaar vergeleken. Het accent zal hierbij liggen op eigenschappen die mogelijk door het milieu beïnvloed kunnen zijn als opbrengst, ziektes, bewaarbaarheid (beoordeling pas mogelijk in 2012) en bewortelingscapaciteit (in 2011 of 2012).

2012: (K 20)
0 Beoordeling van de bewortelingcapaciteit van de bollen (jan, evt mogelijk in dec 2011)
0 Beoordeling van de bollen na de bewaring (feb) op bewaarkwaliteit.
0 Schrijven van het eindverslag (K 20)
Limagrain-Advanta voert de veldperiodes, de bewaring, de selecties en de zaadteelt onder eigen beheer uit. Het LBI verzorgt de coördinatie en documentatie . De vergelijkende veldproef in 2011 en de beoordeling van de bollen in 2012 zal door het LBI gedaan worden.

Go/no go:
als er ergens een veldseizoen of zaadteelt mislukt waardoor er te weinig zaad is om mee door te gaan wordt het project niet voortgezet.

Resultaten:
- Concrete aanwijzingen of selectie onder biologische omstandigheden een meerwaarde heeft ten opzichte van selectie onder gangbare omstandigheden
- Mogelijkheid om tot beter onderbouwde selectiestrategieën te komen.
- Eventueel nieuwe aangepaste selecties.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The organic sector is searching for well adapted organic cultivars. Some breeding companies like to know which breeding strategy is most profitable to develop such cultivars. 1) selection under conventional growing conditions with some additional traits, or 2) selection under organic growing conditions. In literature it is often mentioned that selection in the target environment result in the best adapted varieties. However, for breeding companies it is more expensive to have a special organic breeding programme next to a conventional programme.

It is expected that the added value of an organic selection environment will be expressed in selections with a higher plant health, more yield(stability) and (storage) quality. These are complex traits. Therefore, successive generation of selection are needed under organic or conventional growing conditions.

Research objectives:
The objective of this project is to investigate what the added value is of selection under organic compared to conventional growing conditions for three generations.

Results and products:

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie