KNAW

Research

Understanding resistance to HER2-targeting therapy in human breast cancer...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Understanding resistance to HER2-targeting therapy in human breast cancer through functional genetics
Period 01 / 2008 - unknown
Status Current
Research number OND1332353
Data Supplier Website KWF

Abstract (NL)

Resistentie tegen therapie is nog steeds een groot probleem bij de behandeling van kanker, zelfs nu er nieuwe klassen zijn van gerichte therapeutica , die specifiek aangrijpen op de oncogenen die de tumorcellen tot deling aanzetten. Deze resistentie tegen therapie vindt naar alle waarschijnlijkheid zijn oorsprong in de aanwezigheid van additionele mutaties, waardoor de tumorcel niet langer afhankelijk is van de oncogenen, waar de therapeutica tegen gericht zijn. In dit project is het doel om die mechanismen van resistentie tegen gerichte therapie in kaart te brengen met nieuwe functionele genetische technieken. De aandacht zal gericht worden op Herceptine een geneesmiddel tegen borstkanker dat specifiek gericht is tegen het Her2/neu/EbrB2 oncogen. Drie kwart van alle borstkankerpatienten waarbij dit oncogen actief is, reageren niet op herceptine therapie. De oorzaak van deze therapie resistentie is niet bekend. Het ophelderen van deze therapie resistentie mechanismen zal op twee manieren bijdragen aan de behandeling van kanker. In de eerste plaats zal dit werk het mogelijk maken van te voren te voorspellen of een patient zal reageren op een bepaald geneesmiddel. Ten tweede zal het mogelijk de ontwikkeling van nieuwe klassen geneesmiddelen bevorderen die in samenwerking met de gerichte therapeutica gebruikt kunnen worden in de behandeling van kanker.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. R.A. Bernards
Project leader Dr. K. Berns
Project leader Prof.dr. M.J. van de Vijver

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation