KNAW

Onderzoek

De effectiviteit van een psycho-educatief programma voor kinderen die...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De effectiviteit van een psycho-educatief programma voor kinderen die getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld
Looptijd 11 / 2008 - 10 / 2013
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1332419
Leverancier gegevens Website ZonMW

Samenvatting

Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, als getuige of als getuige/slachtoffer, lopen een hoog risico op het ontwikkelen van emotionele en gedragsproblemen en post-traumatische stress-symptomen. Op zijn minst 100.000 kinderen hebben in Nederland, per jaar, te maken met huiselijk geweld. Door verschillende organisaties wordt aan kinderen uit deze gezinnen een psycho-educatief programma aangeboden om hen te leren met deze ervaringen om te gaan en om een ongunstige ontwikkeling te voorkomen. In dit onderzoeksproject zal de meest recente, geprotocolleerde versie van het groepsprogramma 'En nu ik' (9 bijeenkomsten voor kinderen en 9 parallel bijeenkomsten voor de niet-gewelddadige ouders) worden geëvalueerd. Bij intake worden de kinderen at random toegewezen aan een van twee groepen: de experimentele groep die het programma 'En nu ik' krijgt aangeboden, en een controlegroep die een 'positive attention' programma krijgt aangeboden. Voor aanvang en direct na de groepen, en 6 maanden na beëindiging worden door de ouders en de kinderen enkele vragenlijsten ingevuld. In totaal zullen 120 kinderen (7-12 jaar) die zijn verwezen wegens het meemaken van huiselijk geweld en hun ouders deelnemen aan het onderzoek. Geëvalueerd zal worden of, en zo ja in welke mate, kinderen profiteren van het programma: hebben zij minder symptomen van post-traumatische stress, minder internaliserende en minder externaliserende problemen? Daarnaast wordt geëvalueerd of kinderen die bij aanvang hoog scoren op post-traumatische stress-symptomen (klinische range), in gelijke mate van het programma profiteren als kinderen die een verhoogde, doch nog geen klinische score hebben. De bevindingen kunnen bijdragen tot een meer effectieve screening bij de aanmelding. Evaluatie van factoren zoals trauma-kenmerken, symptomen van post-traumatische stress bij de ouder en ouderlijke stress (moderatoren), zullen aanwijzingen kunnen geven voor het verhogen van de effectiviteit van het programma. Deze studie (met een pretest posttest two group randomized control design met follow-up na zes maanden) zal evidence-based kennis inzake de effectiviteit van het programma 'En nu Ik' opleveren.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D51000 Psychologie
D54000 Pedagogiek

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie