KNAW

Research

Dissemination of knowledge on Animal Welfare research

Pagina-navigatie:


Update content


Title Dissemination of knowledge on Animal Welfare research
Period 01 / 2008 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1332491

Abstract

Research objectives:
To inform citizens, stakeholders, policy makers, NGO s and industry about the research theme Animals Welfare and its most recent results. This will be achieved by developing flyers, information on internet, lectures and teaching and training materials

Abstract (NL)

Doel:
- Informeren van een breed scala van doelgroepen (burgers, beleid, onderzoekers, bedrijfsleven, pers & media, NGO s) over de resultaten van projecten.
- Bijdragen aan inhoudelijke realisatie van een boek Kipsignalen voor pluimveehouders
- Via de website DierenWelzijnsWijzer en Maatschappelijk Verantwoorde Veehouderij communiceren van onderzoeksresultaten.
- Invulling Kennis on Line
- Verzorgen van lezingen, opiniestukken deelname aan discussies

Werkwijze:
Kennisflitsen:
Projectleiders geven in een vraaggesprek met een wetenschapsjournalist inzage in de maatschappelijke relevantie van het probleem waar zij aan werken en in de resultaten van hun onderzoek. Deze informatie wordt in de vorm van een tweezijdig pamflet met een frequentie van één project per maand verspreid.

Kipsignalen:
Het betreft een boek naar analogie van Koesignalen en Varkenssignalen met korte en bondige omschrijvingen en veel illustraties over kenmerken van de kip die pluimveehouders helpen hun gedrags- en gezondheidsmanagement te verbeteren. Het boek wordt uit verschillende bronnen gefinancierd. Het programma voorziet in de bijdrage van een hoofdstuk Welzijn & Gedrag van pluimvee.

Website Verantwoorde Veehouderij:
Deze website is voorzien van een topic Dierenwelzijn en heeft een groot bereik onder stakeholders. Vooral ook om dat er maandelijks een nieuwsbrief wordt verspreid waarop geïnteresseerden zich kunnen abonneren. Nieuwsfeiten en ook de Kennisflitsen worden o.a. via deze website verspreid.

Resultaten:

- Brede bekendheid van de activiteiten van het onderzoeksthema Dierenwelzijn via Kennisflitsen, Kennis-on-Line en de Website Verantwoorde Veehouderij
- Toegankelijkheid tot resultaten van de projecten

Producten:

- 12 Kennisflitsen 1ste klas en verspreiding ervan.
- Eigenstandige positie op de website Verantwoorde Veehouderij, inclusief vermelding van nieuwsfeiten, verspreiding van kennisflitsen en ontsluiting van resultaten van projecten.
- Hoofdstuk Gedrag& Welzijn in boek kipsignalen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ing. H. Hopster

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D66000 Communication sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation