KNAW

Onderzoek

Kenniscirculatie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kenniscirculatie
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1332491

Samenvatting

Doel:
- Informeren van een breed scala van doelgroepen (burgers, beleid, onderzoekers, bedrijfsleven, pers & media, NGO s) over de resultaten van projecten.
- Bijdragen aan inhoudelijke realisatie van een boek Kipsignalen voor pluimveehouders
- Via de website DierenWelzijnsWijzer en Maatschappelijk Verantwoorde Veehouderij communiceren van onderzoeksresultaten.
- Invulling Kennis on Line
- Verzorgen van lezingen, opiniestukken deelname aan discussies

Werkwijze:
Kennisflitsen:
Projectleiders geven in een vraaggesprek met een wetenschapsjournalist inzage in de maatschappelijke relevantie van het probleem waar zij aan werken en in de resultaten van hun onderzoek. Deze informatie wordt in de vorm van een tweezijdig pamflet met een frequentie van één project per maand verspreid.

Kipsignalen:
Het betreft een boek naar analogie van Koesignalen en Varkenssignalen met korte en bondige omschrijvingen en veel illustraties over kenmerken van de kip die pluimveehouders helpen hun gedrags- en gezondheidsmanagement te verbeteren. Het boek wordt uit verschillende bronnen gefinancierd. Het programma voorziet in de bijdrage van een hoofdstuk Welzijn & Gedrag van pluimvee.

Website Verantwoorde Veehouderij:
Deze website is voorzien van een topic Dierenwelzijn en heeft een groot bereik onder stakeholders. Vooral ook om dat er maandelijks een nieuwsbrief wordt verspreid waarop geïnteresseerden zich kunnen abonneren. Nieuwsfeiten en ook de Kennisflitsen worden o.a. via deze website verspreid.

Resultaten:

- Brede bekendheid van de activiteiten van het onderzoeksthema Dierenwelzijn via Kennisflitsen, Kennis-on-Line en de Website Verantwoorde Veehouderij
- Toegankelijkheid tot resultaten van de projecten

Producten:

- 12 Kennisflitsen 1ste klas en verspreiding ervan.
- Eigenstandige positie op de website Verantwoorde Veehouderij, inclusief vermelding van nieuwsfeiten, verspreiding van kennisflitsen en ontsluiting van resultaten van projecten.
- Hoofdstuk Gedrag& Welzijn in boek kipsignalen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research objectives:
To inform citizens, stakeholders, policy makers, NGO s and industry about the research theme Animals Welfare and its most recent results. This will be achieved by developing flyers, information on internet, lectures and teaching and training materials

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ing. H. Hopster

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D66000 Communicatiewetenschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie