KNAW

Research

Making Planning Support Systems Matter. Improving the use of Planning...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Making Planning Support Systems Matter. Improving the use of Planning Support Systems for Integrated land use and transport strategy-making
Period 01 / 2008 - 03 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1332677
Data Supplier Website UvA

Abstract (NL)

Een goede strategie rond integrale ruimte en mobiliteit wordt vaak gezien als een cruciale voorwaarde voor het ontwikkelen van duurzame steden en regio's. Daadwerkelijke integratie in de praktijk vindt echter nauwelijks plaats. Naast institutionele redenen hiervoor is dit ook te verklaren door verschillen in kennis. Hierdoor wordt er anders gekeken naar de stedelijke omgeving, haar problemen en oplossingsrichtingen. Marco te Brömmelstroet richtte zich op het implementatiegat van bestaande Planning Support Systems die als doel hadden de integratie te ondersteunen. Hij onderzocht de redenen waarom planningsondersteunende instrumenten zelden worden gebruikt om strategievorming te ondersteunen. Te Brömmelstroet concludeert onder meer dat een meer socio-technische benadering leidt tot belangrijke verbeteringen in de transparantie, flexibiliteit en acceptatie van de planningsondersteunende instrumenten.

Related organisations

Related people

Classification

D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation