KNAW

Onderzoek

Making Planning Support Systems Matter. Improving the use of Planning...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Making Planning Support Systems Matter. Improving the use of Planning Support Systems for Integrated land use and transport strategy-making
Looptijd 01 / 2008 - 03 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1332677
Leverancier gegevens Website UvA

Samenvatting

Een goede strategie rond integrale ruimte en mobiliteit wordt vaak gezien als een cruciale voorwaarde voor het ontwikkelen van duurzame steden en regio's. Daadwerkelijke integratie in de praktijk vindt echter nauwelijks plaats. Naast institutionele redenen hiervoor is dit ook te verklaren door verschillen in kennis. Hierdoor wordt er anders gekeken naar de stedelijke omgeving, haar problemen en oplossingsrichtingen. Marco te Brömmelstroet richtte zich op het implementatiegat van bestaande Planning Support Systems die als doel hadden de integratie te ondersteunen. Hij onderzocht de redenen waarom planningsondersteunende instrumenten zelden worden gebruikt om strategievorming te ondersteunen. Te Brömmelstroet concludeert onder meer dat een meer socio-technische benadering leidt tot belangrijke verbeteringen in de transparantie, flexibiliteit en acceptatie van de planningsondersteunende instrumenten.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie