KNAW

Onderzoek

Family matters? Parental influences on primary school children's energy...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Family matters? Parental influences on primary school children's energy balance-related behaviours and weight
Looptijd 11 / 2008 - 10 / 2013
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1332806
Leverancier gegevens Website IVO

Samenvatting

Dit onderzoek is een uitbreiding van het in 2008 gestarte onderzoek INPACT (IVO Nutrition and Physical Activity Child cohorT). Dit is een longitudinale cohortstudie gericht op de invloed van ouders op de ontwikkeling van de BMI bij kinderen van 8 tot 12 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau IVO. In totaal doen 1942 ouder-kind koppels mee, verdeeld over 100 basisscholen: 91uit de regio Zuidoost-Brabant en 9 uit Rotterdam. De scholen uit Rotterdam zijn scholen met verhoudingsgewijs veel allochtone kinderen. Kinderen die in het schooljaar 2008/2009 in groep 5 zaten, worden samen met hun ouders vier jaar lang gevolgd. Ouders en kinderen vullen vragenlijsten in over voedings- en beweeggedrag en bij elke meting wordt de lengte en het gewicht van het kind bepaald. In de eerste twee metingen zijn vooral factoren uit de thuisomgeving (zoals opvoedstijl en voorbeeldgedrag van ouders) die het voedings- en beweeggedrag bepalen bevraagd. Het huidige onderzoek betreft het derde en vierde meetmoment. Hierin staan, naast de thuisomgeving, de buurt en school als omgevingsfactoren van het voedingsgedrag van kinderen centraal en wordt de belangrijke invloed van de obesogene (dikmakende) omgeving erkend. Op basis van het Angelo-raamwerk op microniveau worden vier typen omgeving onderscheiden: een fysieke, een sociaal-culturele, een politieke en een economische omgeving. Het Angelo-raamwerk is een model ontwikkeld voor het in kaart brengen van omgevingsfactoren in relatie tot overgewicht en obesitas en heeft twee niveaus van omgevingsinvloeden: het micro- en het macro-niveau.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D24200 Preventieve gezondheidszorg, GVO
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie